Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE SEMİNERİ

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Sağlık Hizmetlerinde Kalite” adlı seminer 25 Nisan günü The Marmara Oteli’nde yapıldı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kızılay Genel Müdürlüğü ve Şubeleri, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlükleri, SSK Sağlık İl Müdürlükleri, Tabipler Odası, Tıbbi laboratuvarlar, Tıbbi dernek, vakıflar ve Türkiye’nin çeşitli illerinden hastane temsilcilerinin hazır bulunduğu seminerde sağlık hizmetlerinde kaliteye giden yolda yapılan uygulamalar ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda düşünceler dile getirildi. TSE Kalite Kampüsü Kalite Müdürü A. Celal Aşkaroğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı seminerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan açılış konuşmasını yaptı. Yaşar Okuyan konuşmasında, bakanlık yaptığı dönemde SSK’da kalite çalışmalarının başladığını ve şu anda Türkiye’de 41 SSK hastanesinin kalite belgesi aldığını söyleyerek, kalite çalışmalarında ekip çalışmasının önemine deyindi. Seminere katılan diğer konuşmacılar ve sunum başlıkları ise şöyle: “İstanbul Memorial Hastanesi Kalite Koordinatörü Onur Turgay “Özel Hastanelerde Kalite Yönetim Sistemi”, Biruni Labaratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Güzel “Labaratuvar Hizmetlerinde Akreditasyon ve Kalite Çalışmaları”, TSE Baş Tetkik Görevlisi Biyolog Hidayet Şahin “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sisteminin Tanıtılması ve Uygulanması, SSK Toplam Kalite Müdürü Dr. Nuran Acaroğlu “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yolculuğu”, Florence Nightingale Hastanesi Kalite Güvence Birim Sorumlusu Nilay Vurgun “ISO 9000 Çalışmalarının Kuruma Kazandırdıkları”, SSK Göztepe Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu Başkanı Op. Dr. Yıldırım Gülhan “Kalite Uygulamalarında Hekimlerin Rolü”.

A. Asuman UGUR
SAĞLIK platformu