Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ECZANELERE ORTOPETİK TERLİK YASAĞI

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2003 tarihli yazıları ile serbest eczanelerde ortopetik terlik satışı durduruldu.

KARARIN GEÇMİŞİ

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü tarafından 12 Aralık 2002 tarihinde gönderilen 59959 sayılı yazı ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden “eczanelerde ortopetik terlik satılıp,satılamayacağı “ görüş olarak isteniyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü’nce Genel Müdürlüğe gönderilen yazının ekin de ise Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 12 Mart 1986 tarihli Ceyo Ortopetik Sandalet San.A.Ş.’ye gönderdiği yazı bulunuyordu.

Dönemin İlaç ve Eczacılık Genel Müdür vekili Ecz. Rıfat Öktem imzalı yazıda, Şirketin (Ceyo) aynı tarihli (12 Mart 1986) yazısının incelendiği ve “ortopetik özelliğini taşıyan terliklerin eczanelerde satılmasında sakınca olmadığı” görüşü yer alıyordu.

1986 yılında da eczanelerde terlik satılıp satılamayacağına yönelik Sağlık Müdürlüğü eczane denetimlerinde yaşanan tartışmalar Genel Müdürlüğün yazısı ile durulmuştu.

ŞİMDİ YENİ BİR KARMAŞA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür vekili Ecz. Hayriye Mıhçak imzalı İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne cevaben gönderilen yazıda “6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’un 28.maddesi ve buna dayalı olarak yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 34.maddesinde belirtildiği üzere eczanelerde nelerin satılacağı belirtilmiş olması nedeniyle ,yazınız ekinde yer alan 12.03.1986 tarih ve 8539 sayılı yazımız işlemden kaldırılmıştır.” görüşü yeni bir karmaşanın habercisi.

TÜM TÜRKİYE’DE NE OLACAK?

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün “eczanelerde ortopedik terlik satışını yasaklayan” yazısı her ne kadar İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilse de sonuç itibarıyla Genel Müdürlük kararı olması nedeniyle tüm illerde İl Sağlık Müdürlükleri’nce uygulanması,daha da öncesinde Genel Müdürlüğün bu görüşünü yazılı olarak diğer il sağlık müdürlüklerine de bildirmesi gerekiyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, diğer illere de gönderildiğine yönelik herhangi bir dağıtım planı bulunmuyor.

İstanbul’dan,İzmir’e,Ankara’ya,Antalya’dan Muğla’ya kadar tüm illerde uygulanması gereken Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün “eczanelerde ortopetik terlik satılamayacağı” kararının uygulamasının sonuçları nasıl olacak,İl sağlık müdürlükleri bu kararı uygulayabilecek mi? Yaz sezonuna girildiği göz önüne alınınca,sonuçları görmek için çok beklemeye gerek olmayacak.

Kaynak:farmamedya.net