Genel SağlıkHABERLER

DEVLET MEMURLARINA ÖZEL HASTANE KAPILARI AÇILIYOR….

Devlet memurları, 1 Haziran’dan itibaren anlaşmalı özel hastanelerde tedavi görebilecek.

Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, ”Özel Sağlık Kurumlarına Hasta Sevk, Usul ve Esaslarını Belirleyen Protokol” imzalandı.

Kamu personelinin, özel sağlık kurumlarına sevk edilebilmesine olanak sağlayan ”Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik”in ardından imzalanan söz konusu protokolle, devlet memurlarının 1 Haziran 2003 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşlarından yararlanmasının yolu açıldı.

Protokole göre, kamu personeli, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış, devletle anlaşmalı tüm hastaneler ve diğer yataklı tedavi kurumlarından hizmet alabilecek. Hastalar, özel hastanelere birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk alarak gidecek. Sağlık Bakanlığı, birinci basamakta hizmet veren sağlık ocaklarının sayısının yetersiz olması nedeniyle, özel poliklinikleri de bu kapsama aldı.

Buna göre, devlet memurları önce kurumlarıyla anlaşmalı olan sağlık ocakları veya özel polikliniklere giderek muayene olacak. Burada yapılan tetkikler sonucunda hastanın ikinci basamak tedavi kurumlarına sevk edilmesi gerekiyorsa, sağlık ocağı veya özel poliklinik hastayı yine kurumlarıyla anlaşmalı bir özel hastaneye sevk edecek. Sevk kağıdında, hastaların doktorunu ve hastanesini seçme özgürlüğünü sağlamak amacıyla hastane adı belirtilmeyecek, yalnızca sevk edildiği branş yazılacak. Özel sağlık kurumlarında yapılacak paket tedavi uygulamaları ve bunlara ilişkin fiyatlandırma işlemleri ”Tanıya Dayalı Fiyat Uygulaması” olarak adlandırılırken, ücretler Bütçe Uygulama Talimatı’na göre belirlenecek.

Özel hastanelerdeki sağlık hizmeti karşılığı fiyatlar, kamu hastaneleriyle ortalama aynı tutulacak.

Ancak, hizmet kalitesi yüksek özel hastaneler, hastanın kabul etmesi şartıyla Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki fiyatların üzerine ek fiyat koyabilecek, hasta bu fiyat farkını cebinden ödeyecek. Hasta kabul ederse bu hastaneyi, etmezse fiyat eklemeyen diğer hastaneyi tercih edecek. Hasta, hastaneye gelişinde, ”doktorun yapacağı tedaviyi ve ek maliyet olursa onu kabul ediyorum” yazılı kağıtlara imza atacak.

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak olarak kabul edilen özel polikliniklerde yapılacak muayene için resmi fiyat tarifesinde belirlenen ücretleri esas alacak, buralardan bir üst sağlık kurumuna sevk yapılması halinde, 1. basamak sağlık tesisinde muayene ücretinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Eğer hasta sevk zincirine uymayıp, özel poliklinik veya sağlık ocağı yerine direkt özel hastanede muayene olmaya giderse, muayene için resmi fiyat tarifesinde belirlenen ücretlerin yüzde 30 fazlası alınacak. Hasta, bu parayı cebinden ödeyecek. Muayenenin ardından yatışına karar verilen hastalar için, yine Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki fiyatlar esas alınacak. Protokole ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, protokolle sevk zincirini hayata geçirmeyi, hastalara, hastanesini ve doktorunu seçme özgürlüğü getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yöntemle hastaların sevk zincirine uymalarının sağlanacağını, böylece sağlıkta tasarruf yapılacağını belirten Aydın, birinci basamağa gitmeden özel hastaneye gidenler için ”ya sevkle gel, ya da ücretin yüzde 30’unu öde” mantığıyla sevk zincirini işletmeye çalışacaklarını anlattı. Özel hastanelere uygulanacak ”Tanıya Dayalı Fiyat Uygulaması” ile de fiyatlarda şişmeyi önlemeyi ve istismarların önüne geçmeyi hedeflediklerini bildiren Aydın, özel hastaneler arasındaki rekabetin artacağını, böylelikle fiyatların düşeceğini, hizmet kalitesinin yükseleceğini ifade etti. Aydın, Türkiye’de 300’e yakın özel hastane bulunduğunu, özel hastanelerin, istemeleri halinde devletle anlaşma yaparak bu protokole uygun hizmet vereceklerini bildirdi.

Sağlık Kuruluşları Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Engiz de, hükümetin özel sektörle ilgili uygulamalarını olumlu karşıladıklarını belirtti. Devletin, anlaşma yapılacak özel hastanelerle ilgili seçici davranmasını isteyen Engiz, özel hastanelerin standartlarının birbirine uygun olmadığını ifade etti.

Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre standartları yüksek olan ”A” grubundaki hastanelerin protokol için seçilmesi gerektiğini bildiren Engiz, ”Devletin ya özel hastaneler arasında seçim yapması, belli kriterler koyması ya da çok ciddi kontrol mekanizması oluşturması gerekir. Devlet tam kurumsallaşmamış, standartları düşük hastanelerle anlaşma yaparsa kontrol elden kaçar, harcanan paralar, tedavi boşa gider” diye konuştu.