Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÇİÇEK AŞISI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, halen dünyada uygulaması tamamen kaldırılmış olan çiçek aşısının, ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye’de hızla üretilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, halen dünyada uygulaması tamamen kaldırılmış olan çiçek aşısının, ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye’de hızla üretilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, çiçek hastalığının yüksek düzeyde bulaşıcı ve bazen ölümcül seyreden bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtildi. Spesifik bir tedavisi bulunmayan hastalığın tek korunma yönteminin aşılanma olduğu vurgulanan açıklamada, hastalığın binlerce yıldır salgınlar halinde görüldüğü, ancak başarılı aşılama çalışmaları sonucunda yok edildiği kaydedildi.

“TÜRKİYE’DE 1957’DEN BU YANA GÖRÜLMEDİ”

Türkiye’de son çiçek hastalığı vakasının 1957 yılında görüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “Hastalık dünyadan yok edildikten sonra artık gerek kalmadığı için tüm dünyada çiçek hastalığına karşı rutin aşılama faaliyetleri durdurulmuştur. Bu doğrultuda 1980 yılından itibaren ülkemizde de çiçek aşısı uygulamadan kaldırılmıştır. ABD’de, 11 Eylül saldırılarından sonra biyolojik ajanların silah olarak kullanılma ihtimaline yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. Çiçek virüsünün de biyolojik silah olarak kullanılma ihtimaline karşılık ABD, 1980 yılından beri üretilmeyen ve uygulanmayan çiçek aşısını saldırı ihtimaline karşılık eski teknolojiyle 300 milyon doz üretmiştir. Bu doğrultuda ABD, ilk olarak acil ekiplerini aşılamıştır. Sivillere yönelik kitlesel bir aşı uygulamasına geçmemiştir. ABD dışında diğer ülkelerin bu tür uygulamalar yaptığına dair bilgi elde edilememiştir.”

ABD Hastalık Kontrol Merkezi ve WHO’nun, alınması gereken salgın kontrol önlemlerinin ana stratejisi olarak vakaların ve yakın temaslıların aşılanmasını önerdikleri belirtilen açıklamada, bu şekilde riski az olan kişilerin gereksiz yere aşılanmadığı kaydedildi.

KİMLER AŞI OLACAK?

Açıklamada, çiçek vakası saptandığında salgın kontrolüne yönelik temel stratejinin, hasta ile teması olan şahısların belirlenmesi, aşılanması ve izolasyonu olduğu vurgulandı. Salgın sırasında aşılama yapılacak gruplar şöyle sıralandı: “Virüsün ilk salınımına maruz kalan kişiler, Doğrulanmış ya da şüpheli vakayla bulaştırıcılık süresi boyunca (ateş başlangıcından kabuklar düşene kadar) 2 metreden az yakın temasta bulunanlar, Vakaların bakımıyla ve taşınmasıyla ilgili sağlık personeli, Numunelerle ilgilenen laboratuvar personeli, Hastaların çamaşır, tıbbi atık gibi malzemeleriyle ilgilenen personel, Hastanede çiçek vakası varsa ve izolasyon imkanı yoksa, hastanede bulunan bütün kişiler, Hastalık yalnızca döküntü ve diğer belirtileri taşıyan hastalar tarafından bulaştırıldığından, bu vakalarla teması olmayan meslek gruplarına aşılama gerekmeyebilir.”

KİTLE AŞILAMALARI

Açıklamada, salgın kontrolü için “vaka sayısı ya da salgının görüldüğü yerlerin çok fazla olması, ilk vakalardan sonra 2 veya daha fazla kuşak bulaşma olduğu halde vaka sayısının azalmaması, aşı stoklarının yüzde 30’u kullanıldığı halde vaka sayısının azalmaması” durumlarında kitle aşılamalarına geçilebileceği bildirildi. Açıklamada, dünya üzerinde herhangi bir çiçek vakası görülmediğinden, WHO’nun, halen hiçbir ülkeye kitlesel çiçek aşası uygulaması önermediğine işaret edildi. Çiçek aşısının halen eski tekniklere göre üretildiği, dünyada daha önceki yıllarda çiçek aşısı üretim izni olan yalnızca 8 firma bulunduğu, şu anda piyasada ticari bir ürünün bulunmadığı ancak 3 firmanın aşı üretimi yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

Çiçek hastalığı

BAĞIŞIKLAMA DANIŞMA KURULU

Bu arada, Irak krizi nedeniyle özel durumlarda gelişebilecek bazı bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak çeşitli üniversite öğretim üyelerinden oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’ın başkanlığında toplandı. Kurul, bulaşıcı hastalıklarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin şu an itibariyle yeterli olduğuna karar verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından halen hiçbir ülkeye kitlesel çiçek aşısı uygulaması önerilmediğine işaret edilen kurul, şu sonuca vardı: “Kesin riskler ortaya konulmadan yapılacak aşılamanın, yan etkileri nedeniyle yarardan çok zararı olacaktır. Halen dünyada uygulaması tamamen kaldırılmış olan çiçek aşısı, ihtiyaç duyulduğu takdirde geçmişte olduğu gibi yine ülkemizde hızla üretilmesi mümkün olan bir aşıdır. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğu takdirde tüm dünya ülkelerine bu desteğin sağlanabileceği WHO tarafından taahhüt edilmiştir. Bağışıklama Danışma Kurulu, önümüzdeki günlerde belli aralıklarla tekrar toplanarak değerlendirmeler yapmaya devam edecektir.”