Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ; SGK FİYATLARI YETERLİDİR

Tam Gün Yasası’yla ilgili olarak doktorların yansıttığı kaygılara Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, yeni yanıtlar verdi. Akdağ’ın yanıtları aynen şöyle:

Tam Gün Yasası’yla ilgili olarak doktorların yansıttığı kaygılara Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, yeni yanıtlar verdi. Akdağ’ın yanıtları aynen şöyle:

“Doktorlar, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde emeklerinin karşılığını 6 yıldır Genel Bütçe ve Döner Sermaye kaynaklarından düzenli şekilde alıyorlar.

6 yıllık tecrübe, bu uygulamanın devam edip edemeyeceği yönündeki endişeleri yersiz kılmaktadır. Döner Sermaye yapılanmasının ileride soruna dönüşmesi için herhangi bir sebep olmadığı gibi, ‘Orta Vadeli Mali Plan’ kamunun tüm sağlık harcamaları için sürdürülebilir finansman kaynağını ortaya koymuş durumdadır.

Dağılım dengeli

Yine Döner Sermaye uygulamasının bazı uzmanlık alanları için haksız rekabet oluşturacağı düşüncesi de bir vehimden ibaret olup doğruları yansıtmamaktadır.

Dallara göre ek ödeme aralıkları şöyledir:

4500-5000: Kardiyoloji, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları

4000-4500: Nöroloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Dermatoloji, Üroloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları

3700-4000: Aile Hekimliği, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi

Patoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya

Bununla birlikte laboratuvar ağırlıklı branşların hastane ortalamasından ek ödeme alması sağlanarak ek ödemeleri güvence altına alınmıştır. Dallar arası dağılım dengelidir.

Özel sektöre satış

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın ileride bu hastaneleri özel sektöre satacağı iddiası hiçbir veriye, beyana veya bilgiye dayanmamaktadır. Hükümetin dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir düşüncesi ve planının olmadığını kamuoyuna defalarca deklare ettik.

SGK fiyatları yeterlidir

SGK’nın belirlediği fiyatlar ve uygulamalar ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerimiz, döner sermayelerini başarı ile döndürmekte ve verimlilik esaslı bir başarıyı istikrarlı bir biçimde sürdürmektedirler. Bu sistem içerisinde 2009 yılında eğitim ve araştırma hastaneleri, gelirlerinin ortalama % 30’unu personeline ek ödeme olarak dağıtmıştır.

Üniversite hastanelerinde bekleme süreleri ile yapılan poliklinik ve ameliyat (kompleks ameliyatlar dahil) sayılarına bakıldığında, üniversite hastanelerinin hem işletme hem de verimlilik açısından sıkıntılar yaşadığı görülecektir.

Büyük ameliyatlar

Her ne kadar büyük ameliyatların teorik olarak üniversite hastanelerinde yapıldığı ifade edilse de 2009 yılında hekim başına düşen büyük ameliyat sayısı açısından üniversite hastaneleri en son sırada kalmıştır. Bu verim düşüklüğünün en önemli sebebi ‘muayenehane hekimliği’ ve ‘özel muayene-işlem-ameliyat’ uygulamalarının hizmet potansiyelini olumsuz etkilemesidir. Mevcut hizmet sunumundaki durum, üniversite hastanelerinin verimliliklerini artırmalarını gerekli kılmaktadır. Bu açıdan topyekün verimlilik artışını teşvik edecek anahtar uygulama devlet üniversitelerinden hizmet almak isteyenlere dayatılan muayenehane ve özel muayene yanlışlığını ortadan kaldıracak ‘Tam Gün’ uygulamaları olacaktır.

Performans ödemeleri

‘Sağlık Bakanlığı Eğitim-Araştırma Hastaneleri için ödenen performans ücretleri hastane döner sermayesinden değil ek kaynaklardan ödenmektedir’ iddiası tamamen yanlıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde personele dağıtılan ek ödemeler; 209 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince sadece döner sermaye gelirlerinden yapılmak zorundadır. Başka bir kaynaktan ödenmesi mümkün değildir.

Üniversite döner sermaye sisteminin sorunlu ve verimsiz olduğu ise, herkesin üzerinde durduğu önemli bir gerçektir. İfade ettiğimiz gibi Tam Gün uygulamaları ile bu sistem de verimli hale gelecektir.”

Fikret Bila