Genel SağlıkHABERLER

PFİZER TÜRKİYE, YENİ RAPORLAMA SİSTEMİYLE ANALİTİK GÜCÜNÜ DAHA ETKİN KULLANMAYI HEDEFLİYOR

Pfizer Türkiye, Meteksan Sistem ile birlikte yaşama geçirdiği Cognos raporlama projesiyle, mevcut altyapıyı koruyan, hızlı ve ihtiyaçlara uygun bir sisteme sahip oldu. Yeni uygulamayla, otomatik rapor üretimine geçilerek manuel raporlamanın getirdiği maliyetin %50 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’nin önde gelen sistem entegratörlerinden Meteksan Sistem, Pfizer Türkiye için gerçekleştirdiği projeyle, mevcut altyapıyı koruyarak, hızlı ve ihtiyaçlara uygun bir raporlama sistemi oluşturdu. Yönetimsel raporlar ve aylık özet raporlar, Cognos ürünü kullanılarak üretildi. Özellikle görselliği ön planda olan PowerPoint tarzı raporlar bile Cognos ile sunulur hale getirildi.

Pfizer Türkiye Bilgi İşlem Direktörü Ali Orhon, şirkette SQL Server ve MS Analysis Services üzerinde farklı ihtiyaçlara yanıt veren, çokboyutlu veri modelleri temel alınarak hazırlanmış ve yıllar süren bir emeğin ürünü olan datamart’ların (veri pazarı) hazır bulunduğunu; Meteksan Sistem ile gerçekleştirilen projeyle, bu çabayı ve birikimi göz ardı etmeden ve üzerine altyapı anlamında ek yük getirmeden kurumun raporlama ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Manuel Raporlamaya Son

Pfizer Türkiye’de, OLAP (Online Analitik İşleme) veri kaynakları üzerinden raporlama yapılıyordu. Çalışanlar, ihtiyaçları olan veriyi OLAP veri kaynağından farklı arayüzler kullanarak çekiyor ve manuel işlemlerle birleştirerek ilgili birimlere rapor formatında sunuyorlardı. Zaman içinde artan raporlama ihtiyaçları sonucunda manuel olarak yapılan bu iş, kuruma bir yük haline gelmeye başladı. Böylece Pfizer Türkiye, manuel raporlama sürecini ortadan kaldıracak yöntem ve ürünler arayışına girdi.

Orhon, Meteksan Sistem’i ve Cognos çözümünü seçme nedenlerini şu şekilde özetliyor: “Cognos, tamamen Web tabanlı olması nedeniyle yaygınlaştırma ve bakım anlamında Pfizer Türkiye’ye en az yükü getiren çözümdü. Ayrıca, global olarak en çok tercih edilen ürünlerden biriydi ve yüksek performans sunuyordu. Meteksan Sistem ile daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerde son derece başarılı sonuçlar almıştık. Bu projede de Meteksan’ın var olan yapıya hakimiyeti, seçim ve yapım aşamasında geçen süreçte bizde uyandırdığı güven ve samimiyet hissi kararımızda etkili oldu.”

Maliyetler Azalacak

Pfizer Türkiye, bu uygulamayla, otomatik rapor üretimine geçerek analitik gücünü daha etkin kullanabilecek. Birden çok raporlama ortamına olan ihtiyacı ortadan kaldıran bu projeyle, farklı ürünler için ödenen lisanslama maliyeti uzun vadede düşecek, farklı ortamlardan veri çekilerek hazırlanan raporlarla kaybedilen zaman geri kazanılacak. Özellikle raporların her raporlama döneminde yeniden yapılmasına gerek kalmadan bir seferde tasarlanıp sonraki süreçte otomatik olarak güncellenmesi sonucunda, aylık 20-25 adam/gün’lük bir kaynak kazancı sağlanacak ve bu kaynak, daha etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Pfizer Hakkında

İnsanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri amacıyla, bilimsel araştırmalar yaparak yenilikçi sağlık ürünleri keşfeden, geliştiren ve 150 ülkede tıbbın hizmetine sunan Pfizer, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 12. şirketi ve ilaç sektöründe dünya lideridir.

Pfizer, 1957 senesinden bu yana, Türkiye’de ilaç üretimi ve tıbbi tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor. 50 yıldır Türkiye’de aralıksız faaliyet gösteren Pfizer, uluslararası birikim ve deneyimini ülkemizin hizmetine sunuyor ve daha sağlıklı bir Türkiye için çalışıyor. Pfizer Türkiye, 1.100’ün üzerinde çalışanıyla, Türk tıbbına sunduğu ürünlerin %83’ünü Türkiye’de üretiyor; üretiminin %16’sını, aralarında AB ülkelerinin de bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi, Ortadoğu ve Uzakdoğu’da toplam 22 ülkeye ihraç ediyor. Pfizer, Türkiye’de tıp biliminin gelişmesine katkı sağlayabilmek için, 50 yılda pek çok bilimsel ve eğitsel programı hayata geçirmiş bulunuyor ve geçirmeye devam ediyor. Pfizer, ürünleri ve ilgili tedavi alanları ile ilgili tüm gelişmeleri, yenilikleri, klinik çalışma sonuçlarını hekimler ile paylaşarak tedavide doğru yaklaşımlar ortaya koymak için çalışıyor. Pfizer, 50 yıldır başta sağlık ve eğitim olmak üzere birçok örnek sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Sadece son 9 yılda eğitim ve sağlık alanındaki projelere 2,5 milyon doların üzerinde katkı sağlandı.

www.meteksan.com.tr

Meteksan Bilişim Grubu, bilişim teknolojilerinden inşaata, turizmden enerjiye, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 70’ten fazla firmanın yer aldığı Bilkent Holding bünyesindeki bilişim şirketlerinden oluşmaktadır. Bugün 5 ülkede 1.400’ü aşkın çalışanla hizmet veren grubun çatısı altında yer alan firmalar, Meteksan Sistem, Meteksan Net, Meteksan Rusya Federasyonu, Meteksan Sistem Romanya, Meteksan Uzay Teknolojileri, Ankara Cyberpark, Promed, Tepe Teknoloji, Corttex, Mobilsoft, CMIT, IES Eğitim ve Bilgi Teknolojileri, Meteksan Savunma, TASK ve Infronic olarak sıralanmaktadır. Grubun 2006 yılı cirosu, 446 milyon ABD Doları’dır.

1969’da kurulan ve 1998’de bugünkü ismini alan Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş. , kurumsal uygulama entegrasyonu, kurumsal çözümler, birlikte çalışma hizmetleri, Microsoft çözümleri, iletişim ve network servisleri, danışmanlık servisleri, entegre teknik servis hizmetleri, kurumsal yönetişim