Genel SağlıkHABERLER

PEPTİK ÜLSERE KARŞI MÜCADELE

Bu bakterinin Türk insanı ile olan ilişkisi İlsan İlaç sponsorluğunda 55 ilde yapılacak çalışmalarla belirlenecek.

Ülser, gastrit ve mide kanserine yol açan sinsi bakteri artık nefesinizde tespit edilebiliyor. Helicobacter pylori’nin Türk insanı ile olan ilişkisi İlsan İlaç sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından Türkiye çapında 55 ilde 10.000 kişi ile yapılan çalışmalar sonucu tespit edilecek.

2004 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlanan bu çalışma sonucunda Türkiye’nin Helicobacter pylori haritası bilimsel olarak belirlenecek.

Avustralyalı patolog Robin Warren ve gastroenterolog Barry Marshall’ın 1982 yılında yaptıkları araştırma ülser hastalığının nedeninin bir bakteri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu buluş bilim dünyasında bomba etkisi yaratmış, ancak hekimlerin çoğu bu teoriye karşı tavır koyup eski tedavilerde ısrar etmişlerdir.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen bir uzlaşma toplantısında peptik ülsere büyük bir çoğunlukla Helicobacter pylori adlı bakterinin yol açtığı ve bu hastalıkta antimikrobiyal tedavi yapılmasının zorunluluğu kabul edilmiştir.

Helicobacter pylori gastriti ve ülseri bugün dünyada en yaygın görülen hastalıklardandır. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %60’ı bu bakteri ile enfektedir ve enfekte olanların hemen hemen tümünde gastrit gelişmektedir. Helicobacter pylori onikiparmak barsağı ülserlerinin %95, mide ülserinin ise %80-85’inde neden olarak gösterilmektedir. Bu bakterinin %1-3 oranında mide kanserine yol açması enfeksiyonun önemini artırmaktadır. Enfeksiyon oral-oral (ağız yoluyla) veya oral-fekal (dışkı bulaşık gıda/içecek) yolla bulaşmaktadır.

Sağlık koşullarının kötü olduğu durumlarda, sosyoekonomik düzeyi düşük ve gelişmekte olan ülkelerde enfeksiyonun görülme sıklığı daha yüksektir. Ülkenin sosyoekonomik durumu düzeldikçe, hijyen problemleri çözüldükçe Helicobacter pylori görülme sıklığı düşmektedir.

Böylesine yaygın ve sürekli gündemde olan Helicobacter pylori enfeksiyonu açısından ülkemize baktığımızda, bugüne kadar sağlıklı bireylerde Helicobacter pylori görülme sıklığına ilişkin tüm yurdu temsil eden ve geçerli bir örneklemeye dayanan epidemiyolojik bir araştırma yapılmadığını görmekteyiz. Söz konusu açığı kapatmak amacıyla Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve İLSAN HEXAL ortaklığında “Türkiye Helicobacter pylori Prevalans Çalışması” adlı bir proje hazırlanmıştır.

MÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından görevlendirilen araştırmacılar tüm Türkiye’yi temsil eden örneklem dahilinde, belirlenen haneleri ziyaret ederek üre nefes testi ile ölçüm yapmışlardır. Ölçüm yapılan kişilere epidemiyolojik verilere yardımcı olması amacıyla sosyodemografik özellikler ve risk faktörlerine ilişkin bazı sorular da sorulmuştur. Ölçümler MÜTF ‘de değerlendirildikten sonra , sonuçlar posta ile ilgili kişilere ulaştırılacaktır.

İlsan İlaç Pazarlama ve Satış Koordinatörü Dr. Erkin PEKMEZCİ ‘ye göre 300.000 USD bütçesi olan bu projede saha çalışması sonrasında, tüm verilerin derlenmesi ve istatistik analizlerin yapılması ile Türkiye Helicobacter pylori haritası yanında çok değerli epidemiyolojik verilerin de elde edileceğini düşünülmektedir.