MA – 17 ULUSLARARASI KORUYUCU MEME KANSERİ ÇALIŞMASI’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI.

Almanya’nın Hamburg kentinde 15-19 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Avrupa Meme Kanseri Kongresi’nde MA – 17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması’nın sonuçları açıklandı. Meme kanseri hormonal tedavisinde standart olarak tanımlanan Tamoksifen’in 5 yıllık kullanımından sonra uygulanan Letrozol’ün; menopoz sonrası erken evre meme kanserinin tekrarlama riskini yüzde 43 oranında azalttığı, hastalıksız yaşam süresini de yüzde 6 oranında artırdığı belirtildi.

MA – 17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması, meme kanseri tedavisinde Aromataz İnhibitörü grubu ilaçlarından Letrozol’ün uzatılmış adjuvant meme kanseri tedavisinde etkinliğini kanıtlayan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. MA- 17 çalışmasıyla; menopoz sonrası erken evre meme kanserli 5 bin 200 hastaya 5 yıl süreyle Tamoksifen tedavisini takiben yapılan Letrozol tedavisinin etkisi kanıtlandı.

Meme kanserinin hormonal tedavisinde, 30 yıldır standart olarak kullanılan Tamoksifen’in, menopoz sonrası erken evre meme kanserinin koruyucu uygulamasında 5 yıllık kullanımından sonra denenen Letrozol tedavisinin, hastalığın tekrarlama riskini yüzde 43 oranında azalttığı, hastalıksız yaşam süresini ise yüzde 6 oranında artırdığı belirlendi. Letrozol’ün, kontralateral meme kanseri (kanserin diğer memeye sıçraması) riskini de yüzde 46 oranında azalttığı ortaya çıktı.

Tamoksifen tedavisini tamamlayan hastaların iki gruba ayrıldığı çalışmada ilk gruba, ilaca benzeyen ama bir özelliği olmayan plasebo, diğer gruba ise Letrozol tedavisi uygulandı. Letrozol alan grupta hastalığın tekrarlama oranının plaseboya oranla çok daha az olduğu görülünce çalışma erken sonlandırıldı. Hastaların bilgilendirilerek, plasebo grubuna da aynı tedavinin uygulanmasına geçildiği çalışma sonrasında; hastalığın tekrarlama olasılığının net olarak yüzde 43 oranında azaldığı, hastalıksız sağkalım süresinin ise yüzde 6 oranında arttığı kanıtlandı.

MA – 17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması’nın sonuçları, New England Journal of Medicine’in 9 Ekim 2003 tarihli sayısında da yayımlandı.

Bilgi için, greenactive, Banu Alural Polat, 0212 274 30 47/114