ÖZEL SAĞLIK MESLEK LİSELERİ SAYISINDAKİ HIZLI ARTIŞ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN GÜNDEMİNDE

Toplumun sağlık kalitesinin yükselmesinde, sağlık çalışanlarının ülke genelindeki nüfusa oranla yeterli sayısı, çalışanların mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerine uygunluğu, eğitim aldığı kurumların gerek sayı gerekse yeterli teknik donanıma sahip olması gibi pek çok faktör etkili olmaktadır.

Türkiye’de kamu eğitim kurumlarında lise düzeyinde eğitim veren sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerine 2000-2005 yıllları arasında yıllık ortalama 2.000 öğrenci kayıt yaptırırken 2008-2009 öğretim yılında bu sayı 8.900 öğrenciye yükselmiştir.(*)

Türkiye genelinde özel sağlık meslek lisesi sayısı 2009 yılında bir tane iken bu sayı 2010’da 2, 2011’de 18, 2012’de 63’e, bu yıl ise 72’ye ulaştı. MEB, son yıllarda sayısı hızla artan özel sağlık meslek liselerinin yaptıkları ilan ve reklam çalışmalarında yüzde yüz iş garantisi ibareleri ile kamuoyunu yanıltıcı bilgi verdiklerine dikkat çekerek bu konuda incelemelere başladı. MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Mehmet Küçük, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu okulların öğrenci kaydederken ”4 yıl sonra işi hazır, yüzde yüz iş garantili” ibarelerini kullanmalarının yanıltıcı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk teknik koleji olarak eğitim hayatına başlayan Era Teknik Koleji’nin Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Kantekin gündem konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada meslek lisesi seçiminde öğrencilerden daha çok velilere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek okul seçiminde velilerin, okulların teknik altyapısının , laboratuarlarının günümüz teknolojisine uygunluğuna dikkat edilmesine dikkat çekerek eğitim kalitesi ve okulun öğrencilerine uyguladığı kariyer planlaması programlarının mezuniyet sonrası iş bulma ve işte istihdamda farklılıklar yaratacağını vurguladı.

(*)Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Kayıtları (1969-2006); Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı verileri; (2006-2009)