Genel SağlıkHABERLER

OSTEOPOROZ ERKEĞİ DE TEHDİT EDİYOR

ABD’de yapılan araştırmaya göre, erkeklerin üçte biri osteoporoza bağlı kırık riski taşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, osteoporoza bağlı tüm omurga kırıklarının yüzde 14’ünün ve tüm kalça kırıklarının yüzde 34’ünün erkeklerde görüldüğünü söyledi.

ABD’de Ulusal Osteoporoz Enstitüsü’nün raporlarına göre, erkeklerin üçte birinin yaşamları boyunca osteoporoza bağlı kırık riski taşıdıklarını belirten Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, “ABD’de 2 milyonun üzerinde osteoporozlu erkek mevcut ve 3.1 milyon erkek osteoporoz açısından risk altında. Ülkede her yıl 80 bin erkekte kalça kırığı görülüyor ve bunların üçte biri ilk yıl içinde yaşamını kaybediyor” dedi.

OSTEOPOROZUN NEDENLERİ

Kadınlarda görülen osteoporozun temelde östrojen hormonu eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Kutsal, erkeklerde hastalığın görülme nedenlerini şöyle sıraladı:

“Kalıtım, yaşlılık, ince vücut yapısı, hareketsiz yaşam biçimi, seks hormonlarının yetersizliği, alkol kullanımı, kortizon-tiroid-saragibi hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar, uzun süren hastalığa veya sakatlığa bağlı olarak hareketsiz kalmak, diyette düşük kalsiyum alımı, sigara kullanımı, mide veya bağırsak ameliyatı geçirmiş olmak, ailede osteoporotik kırık geçiren kişilerin olması, uzun süre fazla miktarda sodyum-kafein-protein ve fosfor almak.”

Özellikle 60 yaş ve üzerindeki erkeklerde osteoporoz riskinin arttığına işaret eden Kutsal, kalça kemiğindeki yoğunluğun düşük olmasının, adale güçsüzlüğünün, düşük vücut ağırlığının, sık düşme öyküsünün ve son beş yılda kırık geçirmiş olmanın risk faktörlerini etkilediğini söyledi.

KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kutsal, erkek osteoporozunda tanıya yönelik değerlendirmelerde öncelikle başka bir hastalık olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Korunma ve tedavide öncelikle kemik yoğunluğunun arttırılmasının amaçlandığını ifade eden Kutsal, çocukluktan itibaren yeterli kalsiyumalınmasını ve 55-60 yaş sonrasında D vitamini takviyesi yapılmasını önerdi.

İdeal vücut ağırlığının sağlanması, alkol-sigara tüketiminin sonlandırılması, osteoporoz yapan hastalıkların tespiti durumunda tedaviye hemen başlanması ve osteoporoza neden olan ilaçların kullanımının azaltılmaya çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kutsal, yetişkin dönemde kemik kaybının yavaşlatılması için egzersizin çok önemli olduğunu belirterek, “Düşme riskini azaltmak için de tedbirli olunmalı. Germe, kuvvetlendirme ve aerobik egzersizler düzenli olarak yapılmalı” diye konuştu.

Azalmış kemik mineral yapısının yerine koyulması için hormonal yetersizliği olan erkek hastalarda testosteron hormonu tedavisi yapılması gerektiği uyarısında bulunan Kutsal, kemik yıkımını durdurmak ve kemik yapımını artırmak için ise bifosfonatlar, kalsitoninler, paratiroid hormon, stronsiyum gibi ilaçlardan hastaya en uygun olanın kullanılması gerektiğini ifade etti.