Genel SağlıkHABERLER

TÜRKİYE’DE İŞYERLERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ İLE İLGİLİ EN KAPSAMLI EĞİTİMLER ANKARA’DA BAŞLIYOR

“Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” (İSGİP) kapsamında iş sağlığı alanında çalışanlar için ücretsiz olarak düzenlenen İşyerlerinde Sağlık Gözetimi eğitimleri 30 Mayıs 2011 Pazartesi günü Ankara’da başlıyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında uzman meslek profesyoneli ve akademisyenlerden oluşan 20 eğitimci, uzmanlık konularında katılımcılara bilgiler verecek.

İşyeri hekimleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, işyeri hemşireleri, aile hekimleri ve diğer sağlık personelinin yanı sıra; işveren, işçi ve iş güvenliği profesyonellerinin katıldığı ve dokuz ilde gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerin ilk düzenleneceği yer Ankara olacak. Ankara’daki eğitimleri Zonguldak, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa, Kütahya ve Kocaeli eğitimleri izleyecek.

Kendi alanındaki en geniş kapsamlı eğitimler

İşyerlerinde Sağlık Gözetimi alanında, Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı eğitimlerden olan çalışmalarda öncelikle; İSGİP`in yoğunlaştığı metal, maden ve inşaat sektörleri olmak üzere, KOBİ’lerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklara ilişkin sağlık gözetimi çalışmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Eğitimlerde sağlık gözetim stratejilerine ve başlıca meslek hastalıklarına yer verilecek, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin yasal düzenlemeler, işyeri ortam risk faktörleri, risk değerlendirmesi ve yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları ve iş kazaları gibi konular da yer alacak.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu İSGİP, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) desteğinde yürütülüyor.

İSGİP ile işyerlerindeki güvenlik kültürünün değiştirilmesi amaçlanıyor

İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en büyük ölçekli projelerinden olan ve KOBİ’lerde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesinin planlandığı İSGİP, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya ve Zonguldak’ta bulunan metal, maden ve inşaat firmalarıyla başlatıldı. Proje ile işletmelere ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, yaklaşım ve anlayışlarını iyileştirme konusunda yardımcı olmanın yanı sıra, işyerlerindeki güvenlik kültürünün de değiştirilmesi amaçlanıyor. Projeyle ayrıca kaza ve hastalıkların çoğunun, iş hayatının bir parçası olmadığının ve basit tedbirlerle önlenebilir olduğunun herkes tarafından fark edilmesine yardımcı olmak hedefleniyor.

Eğitim açılışı bilgileri:

İSGİP İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimleri

Tarih/saat: 30 Mayıs 2011, Pazartesi/ 09.00
Yer: Gürkent Otel,
Mithatpaşa Caddesi No:4 Sıhhiye/Ankara