Genel SağlıkHABERLER

OHSAD: KOMİSYON KARARINI BEKLİYORUZ

Bazı yayın organlarında, kimi özel hastanelerin kapılarını SGK’lı hastalara kapatmaya başladığı ve SGK ile anlaşmalarını iptal ettikleri yönünde yer alan haberlere ilişkin Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) görüşleri şöyledir:

“Bilindiği gibi, kanunda yapılan değişiklikle, özel hastanelerin sigortalılardan aldıkları payın, devletin ödediği ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun toplanamaması nedeniyle de yeni fiyat tarifeleri yapılamamış olup, eski fiyat tarifesi hala yürürlüktedir. Bu durum özel hastaneleri iflas tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.

Bu çerçevede, zarar edecekleri gerekçesi ile bazı özel hastanelarin SGK ile yaptıkları anlaşmanın iptali yönünde karar alması ve hasta kabul etmeyecekleri yönünde açıklamada bulunmalarını da saygıyla karşılıyoruz.

Kamuoyu ile daha önce paylaştığımız gibi, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, Bakanlık bürokratları ve özel hastanelerin temsilcileri ile geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir araya gelerek karşılaşılan sorunlara çözüm yolları aradık.

Yapılan toplantıda, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ hiç bir hastanenin mağdur edilmeyeceği, çözüm yolunun bulunacağını, geçiş döneminde olunduğunu ve en kısa süre içerisinde bazı adımların atılacağı konusunda sektöre umut veren açıklamalarda bulunmuştur.

Aynı toplantıda, yine Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın nezaretlerinde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı ve sektör temsilcilerinin katılımı ile bir komisyon oluşturulmuştur.

Komisyon, fiyat tarifelerinin yeniden yapılandırılması, hastanelerin sınıflandırılması ve branş bazında anlaşmalarla ilgili sektörün taleplerini değerlendirerek çözümler üretecektir. Komisyonun gelecek hafta başında çalışmalarını tamamlayıp ve Sağlık Bakanlığı’na sunacatır. Özel hastaneler, komisyonun üreteceği çözümleri beklemektedir.

Özel hastaneler ve sağlık kuruluşları olarak, sağduyu ile hareket ediyor ve attığımız adımlarda kamuoyu yararını ön planda tutuyoruz. Bunun en önemli göstergesi de her türlü sıkıntıya rağmen sistem içinde kalarak çözüm arayışında oluşumuzdur.”