Genel SağlıkHABERLER

MİGREN TATİL SEVİYOR

Genellikle oksijeni az olan yoğun ortam da, yoğun kokulu ortam da migreni tetikleyebilir. Ayrıca vücudu strese sokacak herhangi bir faktör migren ağrısının tetiklenmesine neden olabilir. Bu ağrı uzun süreli bir stresi izleyen rahatlama döneminde de ortaya çıkabilir(örneğin tatilde). Uyku miktarı hep sabit kalmalıdır. Az veya fazla uyumak migreni tetikleyen bir etkendir. Ayrıca bazı yiyicekler(her hastada geçerli olmamakla birlikte, çikolata, beyazpeynir, kaşar peyniri, baharatlı yiyecekler ve mezeler, alkol) migren ağrılarını uyarabilir.

VKV Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölümü doktorlarından, Dr. Ari Boyacıyan’a göre migren toplumda görülen en sık başağrısı türlerinden biri. Değişik çalışmalarda farklı rakamlar çıkmasına rağmen yaklaşık olarak toplumda yüzde 10 – 15 civarında kişide ortaya çıkabilmektedir. Migren esas olarak beyinde hücresel düzeyde fonksiyonel bir bozukluktan kaynaklanır. Bu bozukluk belli bir süre devam ettikten sonra dönemini tamamlar ve iz bırakmadan düzelir. Migrenin süresi klasik olarak 3-72 saat civarında olmaktadır. Aslında beyinde hücresel düzeyde bir bozukluk başlamakta. Bu bozukluğun neticesinde beyin damarları ve beynin etrafını saran zarlar etkilenmekte. Bunu neticesinde de şiddetli zonklayıcı ağrı ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman ağrının bir periyod halinde gelişen bir hastalık zaman zaman ağrı dışındaki belirtilerle de kendini gösterebilmektedir.

Migren genel olarak klinik planda auralı migren ve aurasız migren olarak ayrılmaktadır. Bunun dışında daha nadir görülen oftalmik migren, hemiplejik migren, komplike migren gibi türleri de vardır

Migrenin belirtileri ve sebepleri neler?

En önde gelen belirti zonklayıcı başağrısıdır. Bunu genellikle bulantı ve kusma eşlik eder. Eş zamanlı olarak ses ve ışık hassasiyeti, koku hassasiyeti ve bu ana belirtilerle birlikte ikincil olarak gelişen otonomik bozukluk belirtileri gelişir. Uyku hali, açlık hissi, esneme, gaz birikim, geğirme, başdönmesi. Öncül veya eşlik eden belirtilerden olabilir.

Migrenin temel olarak sebebi bilinmemektedir. Ancak yukarıda sözü edilen peşisıra bozukluklarnı birbirini tetiklediği bilinmektedir. Başlangıç hücresel düzeydeki mekanizmalarla olmaktadır. Bu düzeyde biriken bazı inflamatuar maddeler başka reaksiyonları tetiklemekte. Beyin hücrelerinin ve bazen de kan damarlarının işlevleri bozulabilmektedir. Bütün bunları izleyerekde genellikle başağrısı ortaya çıkmaktadır.

Migrene nasıl tanı konur?

Başağrısı genel bir başlık olduğu için bunu alt gruplarından biri migren olmaktadır. Başağrısı büyük başlığı altında migren dışında bir çok hastalık vardır. Örneğin küme tipi başağrısı, dolaşım bozuklukları, beyin tümörleri, beyin kanamalarında başağrısı büyük başlığı altında irdelenebilecek hastalıklardandır.

Migrene tanı genellikle öykü özelliklerine dayanılarak konur. Çünkü atak sırasında yapılabilecek bazı özel laboratuvar tetkikleri dışında migren hastalığının ortaya koyabilecek bir tetkik yoktur. Çoğu zaman olmayana ergi yöntemiyle diğer hastalıklar dışlanmak yöntemiyle tanı konur.

Migren, hastaların yaşamlarını nasıl etkiler?

Migren aslında önemli bir toplumsal sorundur. Migren hastalığının neden olduğu iş gücü ve üretim kaybı yüksek oranlardadır. Hastanın kendisi açısından da yoğun ağrılı ve diğer ek belirtilerin olduğu dönemler yoğun sıkıntı verici düzeydedir ve çoğu zaman yatarak istirahati gerektirir.

Migren atakları yukarıda anlatılan mekanizma ile ortaya çıkar. Auralı migrende genel olarak 1 saat civarında süren öncül belirti olup, bunu izleyen başağrısı gelişir. Aurasız migrende ise genellikle öncül belirti ortaya çıkmaz ve başağrısı daha uzun sürer. Migren ataklarının sıklığı ve şiddeti hastadan hastaya büyük değişkenlik gösterebileceği gibi aynı kişide değişik dönemlerde sıklık ve şiddet değişkenlikleri görülebilir. Hayat boyu ancak birkaç kez migren tipi ağrısı olan insanlar olduğu gibi hemen hergün migren ağrısı ile yaşamak zorunda kalan olgularla vardır. Migren ağrısı sırasında kişi genellikle sessiz ve karanlık bir ortamda yatmayı tercih eder. Atak döneminde olduğu için bu dönemi kırmakta kullanılan ilaç uygulamaları yardımcı olur.

Migren nasıl tedavi edilir?

Migren tedavisi asıl olarak iki başlıkla irdelenebilir. – Atak tedavisi: Şiddetli ağrı sırasında uygulanacak ilaçlar ve yardımcı yöntemler, – Ağrı olmaksızın uygulanan ağrıyı önleyici ilaçlar ve yöntemler(koruyucu tedavi)

Hava koşulları, stres, psikolojik etkenler migrene neden olur mu?

Evet olabilir. Genellikle oksijeni az olan yoğun ortam da, yoğun kokulu ortam da migreni tetikleyebilir. Ayrıca vücudu strese sokacak herhangi bir faktör migren ağrısının tetiklenmesine neden olabilir. Bu ağrı uzun süreli bir stresi izleyen rahatlama döneminde de ortaya çıkabilir(örneğin tatilde). Uyku miktarı hep sabit kalmalıdır. Az veya fazla uyumak migreni tetikleyen bir etkendir. Ayrıca bazı yiyicekler (her hastada geçerli olmamakla birlikte, çikolata, beyazpeynir, kaşar peyniri, baharatlı yiyecekler ve mezeler, alkol) migren ağrılarını uyarabilir.

Migren en sık hangi yaşlarda görülür?

Migren en sık 1. ve 4. dekatlar arasında görülür (10-40 yaş). Ancak ileri yaşlarda da şiddetli migren ağrıları çeken olgular vardır.

Migrenin kadınlarda daha sık rastlandığı doğru mu?

Migren özellikle hormonal değişikliklerden sık etkilenir. Bu nedenle örneğin kadınların periyod dönemlerinde şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Bu açıdan başka bir destekleyici kanıt migren tipi ağrıların genellikle hamilelik döneminde azalması olmaktadır.

VKV Amerikan Hastanesi
Nöroloji Bölümü
Dr. Ari Boyacıyan