Genel SağlıkHABERLER

KRİZ ÇALIŞANLARIN EN ÇOK AİLE YAPILARINI ETKİLİYOR

Hayat pahalılığı ve yaşam koşullarının güçleşmesi ve iş imkanlarının azalması, çalışanların en çok aile yapılarını etkiliyor

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)’in, Çalışma Bakanlığı’nın verilerinden yararlanarak derlediği istatistikler ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Sendika, 1987-2000 yıllarını kapsayan ondört yıllık döneme ilişkin, kamu kesimi çalışanlarına ait tüm verileri bir araya getirerek yayınladı.

Araştırma raporunda, işçilerin aile yapıları konusunda ilginç tespitler yapıldı. İşçilerin fazla çocuk yapamadıklarına işaret edilen raporda, şu tespite yer verildi: “14 yıllık verilerden hareketle işçilerin yaklaşık yüzde 30’unun 2 çocuklu, yüzde 20’sinin 3 çocuklu olduğu, genel olarak bekar işçi sayısı ile 5 ve daha fazla çocuk sahibi olan işçi sayısının toplam işçi sayısına oranının 1987’den 2000’e önemli miktarda azaldığı görülmektedir.”

Raporda, işçilere 1988 yılında aldıkları ücretin ortalama olarak yüzde 10.1 oranında sosyal yardımda bulunan işverenlerin, bu rakamı 2000 yılında binde 7’ye düşürdükleri belirtildi.

İşçilerin çocuk yapmaktan uzaklaşmalarının önemli nedenlerinden birisinin şirketlerin sosyal yardımdan vazgeçmeleri olduğu bildirildi.

Raporda, işçilerin öğrenim durumlarında da büyük bir değişim yaşandığı tespit edildi. Artık yüksek öğrenimli insanların işsizlik nedeniyle düşük eğitim gerektiren işleri tercih etmeye başladıkları belirlendi. İstihdamın büyük bölümünün ilkokul mezunu olmalarına karşılık, yüzde 1 civarında olan okur-yazar olmayan işçi sayısı yıllara göre azalırken lise ve meslek liseleri ile yüksek öğrenimli işçi sayısında da yıllara göre istikrarlı bir artış yaşandığına dikkat çekildi.