MENOPOZU AŞMAK İÇİN EGZERSİZ

Erken menopoz döneminde osteoporosis hastalığı bulunan kadınlarda, egzersizin, kemik kaybı ve bel ağrılarını önleyebildiği, kolesterol oranını düşürdüğü saptandı.

Egzersizin kadınlarda menopoz sonrası meydana gelen negatif etkileri önleyebildiği düşünülüyor. Menopoz sonrasının negatif etkileri, kemik kaybı, kalp ve damar hastalıkları ve diğer kronik hastalıklar.

Yaş ortalaması 55 olan ve osteoporosis hastalığı bulunan 50 kadın üzerinde yapılan araştırmada, deneklerin bir kısmı kontrol grubu olarak ele alındı ve kendilerine sadece kalsiyumla D vitamini verildi.

Egzersiz grubunaysa 26 hafta boyunca haftada iki kez bir saat civarında egzersiz yaptırıldı. Ayrıca bu denekler haftada iki kez de evlerinde 25’er dakikalık egzersiz yaptı. Araştırma sonunda egzersiz grubundaki kadınların fiziksel olarak % 36.5 ilerleme kaydettikleri belirlenirken bu oran kontrol grubunda, % 1.7 olarak tesbit edildi.

Egzersiz grubundaki deneklerde bel ağrılarının azaldığı ve kolesterol oranının da aşağı indiği gözlendi. Uzmanlar, menopoz sonrası kadınlarda egzersizin sadece kemik yoğunluğu üzerinde etki ortaya koymadığını, kronik hastalıklara karşı da etkili bulunduğunu saptadıklarını belirtti.