SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Enformasyon Sistemleri

MEDİKAL TEKNOLOJİ

Sağlık sistemi, kişinin daha sağlıklı birşeklide hayata gelmesini, yaşamı boyunca sağlığı koruma altına almayı, ve herhangi bir sorunda bunu yönetebilip, kişilere kaliteli bir yaşam sunmayı amaçlar.

S. Hizmetleri Trendleri;

1. Sağlık Hizmetlerinin kıstlanması yönünde ciddi politik baskı

2. Sağlık Hizmetlerine olan talebin artması

3. Satın alma gücünün artması

4. Hastanın odak noktası olması (hasta doğumdan ölümüne kadar sağlık sisteminin içine dahil oluyor. Hastayla ilgili tıbbi bilgiler gittikçe önem kazanıyor.

5. Evde hasta bakımı

6. Hastalık Oryantasyonu (sağlık hizmetleri hastalığa göre alt süreçler dizayn ediliyor. Hasta daha hastaneye girmeden vakanın cinsi saptanıyor)

7. Bilişim Teknolojisinin Sağlık sektöründeki yerinin gittikçe artması

8.. Endüstride birleşmeler ( Bir firmaya gidildiğinde entegre çözüm sunucu haline gelmek, Araştırma-geliştime masraflarının azaltılması için endüstride birleşmeler gerçekleştirilir.)

Sağlık Sistemleri Hizmetleri;

 Kaynak yönetimi

 İş akışı yönetimi

 Hastalık yönetimi

Sağlık hizmetlerindeki değişimin riskleri;

 Politik (Maliyetlerin indirilmesi)

 Endüstri ( fiyatlarda iniş)

 Klinisyen ve hastaneler

Sağlık hizmetlerindeki değişimin fırsatları;

 Nüfusun artması

 Evde bakım hizmetlerinin artması

 Klinisyen ve Hastalar ( IT kullanılarak rasyonalizasyona geçilmesi)

Dünya’da teknoloji en ileri dercedeşu üç sektörde gelişim göstermektedir;

 Savunma

 Haberleşme

 Tıp Teknolojisi ( Bakım kalitesini artırır, Sevk İşlemlerini azaltır, Teşhis sürelerini azaltır, Hasta kalış sürelerinde azalmalar meydana gelir)

Hastane Kurarken Dikkat Edilecek Husular;

Niyet

Nereye yapılacağı

Pazar araştırması

Fizibilite çalışması

Hastane Mimarisi

Proje Planlaması

Ekipman Listesi

Teknik ve idari Şartname

Finansman

İhale, kontrat, sözleşme yönetimi

Planlama (cihazların özelliklerine göre uygun altyapının sağlanması)

Mal sevkiyatının yapılması

Montaj

Eğitimler

Teslimat

Garanti

Cihaz Satın Alrken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1. Sistem

 Teknik performans ( En son teknoloji mi, açık bir sistem mi, geliştirilebilir mi? )

2. Klinik Performans

 Kullanımı kolay mı?

 Diğer firmalara göre değer kazandıran bir özelliği var mı?

3. Maliyet

 Cihazın fiyatı

 İşletim maliyeti opsiyonları

4. Cihazın kullandığı elektrik, su gaz……………..vs

5. Bakım fiyatlar

6. Çevreselşartlar

Firmada dikkat edilecek özellikler

1. Organizasyon yapısı

2. Firmanın Dünyada’ki ülkelerdeki, diğer bölgelerdeki durumu

3. Misyonu, Vizyonu ve kalite programı

Teknik Servis’in Dikkat edilecek özellikleri

Uptime ( bir cihazın ayakta kalabilme süresi)

Mühendis sayısı

Test, kalibrasyon ve bakım standartları

Proje Finansmanı

Üretici Kredisi

Tüketici Kredisi

ECA (Sigortalı Krediler)

Leasing (finansal kiralama)

Çek Kırma

Gelir Paylaşımı

Yap-işlet-devret

Yap-işlet-işlet

Uluslararası finans kurumları

Risk sermayesi ( verture capital)

Ufuk Eren