KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİN

Sağlık Bakanlığı, “kurbanlık kriterleri” ni belirledi. Kurban Bayramına iki hafta kala, kurban pazarları da kurulmaya başladı. Bakanlık uyarılarını şöyle sıraladı.

Sağlık Bakanlığı da, kurban alırken dikkat edilmesi gereken noktaları bir genelgeyle duyurdu.

Vatandaş Kurban Alırken Nelere Dikkat Etmeli

-Kurban alırken, satış yetkisi olan yerler dışından hayvan alınmamalı.

-Kurbanlık satın alınırken veteriner hekim kontrol raporu istenmeli.

-Hayvanların geldikleri yeri ve sağlıklı olup olmadığını gösteren menşe şahadetnamesi mutlaka sorulmalı.

Kurbanlık Satan ve Kesenlerin Uyması Gereken Hususlar

-Kurbanlık hayvanlarını veteriner hekim kontrolünden geçirilmesinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği içine girilecek.

-Kurban kesimleri, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak.

-Kurban edilen hayvana ait ürünlerin nakli hijyenik şartlarda gerçekleştirilecek ve bu hayvanlara ait atıklar toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertaraf edilecek.