Genel SağlıkHABERLER

KIZILAY ÇALIŞANI BAKANLIĞA GEÇERSE EMEKLİLİĞİ GECİKİR

Ali Tezel yazdı…

Tam Gün Yasası ile döner sermayesi olmayan askeri doktor ve askeri hastanelerde görevli sivil hekimlere de tazminat ödenecek. Kızılay çalışanları ise Sağlık Bakanlığı’na geçerse hem daha geç emekli edilecek hem de daha az aylık alacak

Döner sermaye geliri olan TSK’ya bağlı askeri hastanelerde çalışan sağlık personeline tabloda yer aldığı gibi her ay tazminat ödenecektir. 926 Sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17’nci maddesinin “C” fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personelden öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda

uzman olanlara hizalarında gösterilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli sivil öğretim üyesi tabip ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi,

tabip ve diş tabiplerine aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarı ile çarpımı kadar sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenecek.

DOKTORLARIN EMEKLİ AYLIĞI YILDA 61 LİRA ARTACAK

Kamudan emekli olan 25 yıllık uzman hekimin eline ayda 1395 lira geçmektedir, buna eski adıyla vergi iadesi, yeni adıyla yüzde 4 ek ödeme eklendiğinde, 1450 lira emekli aylığı ödenmektedir. Doktorların emekli aylığının hesabı tablodaki gibidir. Tam Gün Yasası ile hekimlere ödenecek olan döner sermaye paylarının bir kısmından emeklilik payı kesilecek ve emekli olduklarında da aylıkları daha fazla olacak. Metne göre, hekimin emekliliğe esas normal kazancı ile (şu anda kesenek kesilen geliri) sigorta primine esas kazancın (SPEK) üst sınırı olan (761x 6.5=) 4946.5 lira arasındaki rakamın

yarısı da emeklilik kazancına eklenecek. Örneğin, bir hekimin şu an emekliliğe esas geliri 1860 lira civarındadır ve SPEK tavanı da 4946.5 liradır. Aradaki fark

ise 3086.5 liradır. Bu rakam üzerinden hekim her ay yüzde 20, yani 617 lira ilave emeklilik primi ödeyecektir. Yani, hekim normal emekliliğe tabi geliri olan 1860 lira üzerinden yüzde 16 (298 lira) kesenek öderken, yeni dönemde bir de döner sermaye gelirinden 617 lira daha ödeyerek toplam 915 lira prim

ödeyecektir. Ancak, prim ödemeleri aylığınıza hemen yansımayacak, bu

şekilde çalışılan yıla göre hesaplanacaktır.Örneğin, 24 yıl normal uzman hekim olan birisi 1 yıl da döner sermayeyle kesintili çalışıp seneye 25 yıl ile emekli olursa, döner sermaye ile 12 ay çalıştığı dönemdeki prim ödemelerinin emekli aylığına katkısı 3086.5×0.02= 61 lira olacaktır. Yani, döner sermayenin emekli

aylığına yıllık etkisi 61 lira olacaktır ki normal 25 yılla emekli olan

uzman hekim 1395, döner sermayede bir yıl çalışmış hekim, 1456 lirayla emekli olacaktır.