GenelgeMEVZUAT

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞI TEBLIĞI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞI TEBLIĞI

Resmi Gazete: 26 Ağustos 2004

Sayı : 25565

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4857 sayılı Iş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1)

1-Bu Tebliğin amacı; 4857 sayılı Iş Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 31.03.2004 tarih ve 25419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Ilişkin Yönetmelik”in uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılarak, ilgililerin gereksiz başvuru ve işlemlerde bulunmalarını önlemektir.

2-Işverenin yaptığı bildirim, öncelikle Türkiye Iş Kurumu tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir.

3-Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının genel ekonomik krizin varlığını kabul eden açıklaması bulunmadan, genel ekonomik kriz gerekçesi ile yapılan başvurulara, Türkiye Iş Kurumu tarafından, kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığı bildirilir.

4-Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki zorlayıcı sebep tanımına girmeyen kısa çalışma, faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulma hallerinde işverenin bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür bildirimler 4857 sayılı Iş Kanununun 65 nci madde kapsamı dışında kabul edilir.

Zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi işyeri ekonomik kriz sebeplerine dayalı olarak yapılan başvurular için uygunluk tespiti yapılmayacaktır. Bu tür başvurular da Türkiye Iş Kurumunca yanıtlanır.Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğünce zorlayıcı sebepler içinde değerlendirilen başvurular, uygunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Iş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.

Tebliğ olunur.