KIRSALDAKİLERİN AKIL SAĞLIĞI DAHA İYİ

İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunda, kırsal kesimdekilerin akıl sağlığının kentlerde yaşayanlardan daha iyi durumda olduğu belirlendi.

Warwick Tıp Fakültesi, Portsmouth Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi’nden bir ekibin, İngiliz Psikiyatri Dergisi’nde de yayımlanan araştırmasına göre, kırsal kesimdeki izole yaşam, sosyal ilişkilerin eksikliği ve kentin olanaklarının bulunmayışının akıl sağlığında olumsuz etki yarattığı inanışının tersine, kentsel bölgelerde depresyon ve korku gibi rahatsızlıklar ile intihar oranlarında artış görülüyor.

Ekibin 1991’den bu yana Britanya Hane Araştırması tarafından tutulan kayıtlardaki 7659 yetişkine ait verilerde yaptığı incelemelerde, yaş, medeni, mesleki ve mali durum ile fiziksel sağlık sorunları gibi etkenler göz önüne alındı.

Araştırmacılar, veriler karşılaştırıldığında kırsal ve kentsel kesimin sakinleri arasında küçük ancak istatistiksel açıdan belirgin bir fark bulunduğunu belirttiler.

“Kırsal kesim insanlarının hafif ölçüde de olsa kent sakinlerinden daha iyi akıl sağlıkları var” diyen araştırmacılar, akıl sağlığıyla ilgili sorunların başlama ve sürme oranının kırsal kesimde daha düşük olduğunu tespit ettiler.