Genel SağlıkHABERLER

KANSER TEDAVİSİNDE MÜZİĞİN GÜCÜ

Müzik eşliğinde tedavi ağrı ve kaygıları azaltıyor

Eski çağlardan beri tedavi amacıyla kullanılan müzik, destekleyici bir tedavi yöntemi olarak günümüzde de tercih ediliyor. Müziğin stres, depresyon, ağrı, anksiyete ve hayat kalitesi üzerine olumlu etkileri bulunuyor. Müzik hasta üzerinde olduğu kadar hasta yakınlarının da duygu durumlarını güçlendiriyor.

Neolife Tıp Merkezi’nden Uzman Psikolog Elçin Şayan, müziğin hem hastanın fizyolojik, psikolojik ve sosyo-emosyonel durumunu hem de hasta yakınının davranış ve tutumlarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Müziğin hastaların anksiyetesini azalttığına ve duygu durumunu iyileştirdiğine dikkat çeken Şayan “Müzik, aynı zamanda hastaların cerrahi ve medikal müdahalelerde, akut ve kronik ağrılarını azaltma yöntemlerinden biridir. Palyatif tedavi gören hastaların, huzur ve gevşeme hislerini artırarak yaşam kalitelerini yükseltir. Ayrıca, hasta yakınlarının empati, şefkat hislerini güçlendirir ve bakım verme davranışlarına olumlu katkı sağlar.” diyor.

Neolife Tıp Merkezi’nde kemoterapi hastaları müzik eşliğinde tedavi görüyor. Şayan, “Kanser hastalarıyla yapılan araştırmalar, newage müziğin tedavi sırasında en uygun müzik türü olduğunu gösteriyor. Bu bulgudan yola çıkarak, müzik koordinatörü A.Coşkun Çoban’ın danışmanlığında hasta ve hasta yakınlarının duygu durumlarını dikkate alarak, özel bir enstrümantal müzik arşivi oluşturduk.” diyor.

Kemoterapi sırasında hastalar ortamdaki ısı, gürültü, parlak ışık gibi çevresel nedenlerin yanı sıra ağrı, kaygı gibi tedaviye bağlı birtakım olumsuzluklara maruz kalıyor. Müzik eşliğinde yapılan kanser tedavisi seanslarında kişilerin daha az kaygı duyduğu belirtiliyor. Müzikle yapılan tedavinin ağrıları azalttığı, hastaların dikkatini başka bir odak noktasına çekerek onları rahatsız eden semptom, düşünce ve duygulardan uzaklaştırdığı, ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor.

Radyoterapi alan kanser hastaları arasında yapılan çalışmalar, başlangıçta anksiyete seviyeleri yüksek olanların müzik dinletisinden en fazla fayda sağlayanlar olduğunu gösteriyor. Müzik eşliğinde tedavi, pediatrik onkoloji hastalarının duygu durumunu da iyileştiriyor. Pasif olarak müzik dinleyen hastalar ile aktif olarak müzik dinleyen hastalar karşılaştırıldığında iki grupta da, müzik sayesinde gerginlik seviyeleri azaldığı, morallerinin arttığı, kendilerini sakin ve mutlu hissettikleri şeklinde yorumlar paylaşılmıştır.

Bir hastane ortamında operasyon öncesi veya bekleme salonlarında dinletilen müzik; hastalar, çalışanlar ve hasta yakınları için olumlu bir etki yaratıyor. Hatta operasyon süresince ve sonrasında sunulan müzik dinletisi, kişinin ağrı hissini azaltmak için kullanılan morfin, analjezik gibi sedatif kullanımının azalmasına dahi yardımcı oluyor.