Genel SağlıkHABERLER

KADINLARIN KORKULU RÜYASI: MENOPOZ

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi (BRSHH) 1. Psikiyatri Klinik Şefi Dr. Nihat Alpay, dünyada 1 milyar 200 milyon civarında menopoz devrine girmiş kadın olduğunu söyledi.

Menopoza girme yaş ortalamasının bölge ve toplumun gelişmişliğine göre 46 ile 52 yaş arasında değişme gösterdiğini belirten Alpay, “Ülkemizde çeşitli araştırmalarda menopoza girme yaş ortalaması 46.7 olarak bulunmuştur. Sonuçta bütün bunlar, ayrıca bölgeler ve ülkeler arası farklar hesap edilerek, kabaca bir rakamla dünyada 1 milyar 200 milyon civarında menopoz devrine girmiş kadın olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

Menopozun kadında over aktivitesinin yitirilmesi sonucunda menstruasyonun kalıcı olarak sonlanması olduğunu açıklayan Alpay, şöyle devam etti: “Menopoz, klimakteryum içerisinde bir nokta olarak kabul edilir ve son adet kanamasından sonra ortalama 1 yıl geçmesi menopoz tanısı için yeterlidir. Menopoz belli bir anda gerçekleşmekle birlikte bu olaya kadar olan çeşitli değişiklikler yıllarca öncesinden başlamaktadır. Bu dönem kendine has bir dizi şikayetlerin yanı sıra, uzun dönemde ciddi hastalıklara neden olabilecek patolojik değişikleri de beraberinde getirmektedir. Adet görmekte olan bir kadının overlerinin herhangi bir nedenle çıkarılması ile oluşan menopoza cerrahi menopoz denir. Cerrahi menopoz hormonal dinamikleri dramatik olarak etkiler. 5-10 yılda progresif olarak oluşacak geçiş yerine overyan östrojen, progesteron ve androjenlerin eksikliğiyle vücut akut(48 saat sonra) olarak karşılaşır.”

Dr. Nihat Alpay, kadınların yaklaşık olarak % 70-80’inde östrojen yetmezliği semptom ve bulguları ortaya çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Östrojen eksikliğine bağlı semptomlar hemen ortaya çıkarken, kadına postmenopozal dönemde ağır morbidite ve mortalite yükleyen kardiovasküler hastalıklar ve osteoporoza bağlı patolojiler geç dönemde ortaya çıkmaktadır. Klimakteryum, over yetmezliğine bağlı östrojen hormonundaki azalma sonucu meydana gelen endokrinolojik bir olaydır. Bu nedenle ortaya çıkan birçok majör ve minör semptomla başa çıkmak için östrojen tedavisi kullanılmaktadır. Ortalama ömrün uzaması ve postmenopozal dönemi yaşayan kadın popülasyonunun artmasıyla menopoza bağlı yakınmaların tedavisi kavramı gündeme gelmiştir.”

“Menopozda kısa, orta ve uzun vadede belirtilerin ne kadar süreler sonra ortaya çıktığı ve ne kadar populasyonu alakadar ettiği tartışma konusudur” diyen Alpay, “Tıp tarihine bakıldığında menopozlu yaşayan kadınların sayısının artması tıpta menopoz fizyopatolojisi ve tedavisi ve kanserle ilişkisi üzerinde çalışmaları arttırmıştır” diye konuştu.