İLAÇ EL YAKIYOR

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Kaplan viagra’ nın Türkiye’de 49.7, Yunanistan’da 37.27, İspanya’da 41.50, Portekiz’de ise 29.76 Euro karşılığı satıldığına dikkat çeken Kaplan, şöyle dedi: ”Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 2 bin dolar, Yunanistan ve İspanya’da ise 20-30 bin dolar. Ama bizde Viagra yaklaşık 50 Euro’ya alınırken, Yunanistan’da 37.27, Portekiz’de 29.76 Euro’ya satın alınabiliyor. Bu tamamen, Sağlık Bakanlığı’nın fiyat verirken ciddi denetlememesi ve firmanın politikasıyla oluşan bir rakamdır.” Kaplan, Norvasc adlı ilacın Türkiye’de 28.2 İspanya’da 26.38, Vioxx adlı ilacın Türkiye’de 59.6, İspanya’da 44.68, Fransa’da 39.79, Zocor adlı ilacın da Türkiye’de 45.5, İspanya’da 34.01, Fransa’da ise 29. Euro olduğunu kaydetti.

Türkiye’de jenerik (eşdeğer) ilaçların da orijinal ilaç kadar pahalı olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

”Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki orijinal patentli ilaçların jeneriklerine (biyoeşdeğer sertifikası alanlara), orijinal ilaca yüzde 80-90 yaklaşacak kadar çok fazla fiyat veriyor. Jenerik ilaca bir anda orijinal ilaç boyutunda fiyat vermemek lazım. O zaman jenerik ilacın amacı kalmaz.

Jenerik ilaç, orijinal ilaçtan yüzde 30-40 daha ucuz ilaç demektir. Burada haksız rant söz konusudur. Avrupa’da reçetelenen ilacın yüzde 80’i jenerik ilaç. Türkiye’de hastalar hem patentli ilaçlar yönünden hem de jenerik ilaç üreten yerli üreticiler tarafından sömürülüyor. Bu gidişle Türkiye’de ucuz ilaç kalmayacak.” Bu arada İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nca, ilaç fiyatlarının yüzde 12 oranında artırılmasına ”nasıl bir tepki gösterileceğine” ilişkin, yarın basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.