Genel SağlıkHABERLER

KADINLAR ZAYIFLAMAK ERKEKLER GÜÇLENMEK İÇİN KULLANIYOR!

Yapılan araştırmaya göre, beslenme destek ürünlerini kadınlar zayıflamak, erkeklerse bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından yapılan araştırmaya göre, beslenme destek ürünlerini kadınlar zayıflamak, erkeklerse bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıyor.

Doç. Dr. Nurten Budak’ın danışmanlığında Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencileri Gülcan Ok, Esma Aksoy, Elif Özcan, Sibel Erol ve Fatma Nihal Durukan tarafından “yetişkinlerin tatlandırıcı ve beslenme destek ürünleri kullanma durumunu” belirlemek amacıyla 617’si kadın 1000 kişi arasında yapılan araştırma, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı “2010 Yılı

Araştırma Teşvik Ödülü” aldı.

Gülcan Ok, büyük çoğunluğu 18-27 yaşları arasında, bekar, yüksek okul ve üstü eğitim almış, işçi ve memurların katıldığı araştırmada,

bireylerin yüzde 11,9’unun zayıf, yüzde 48,9’unun normal kilolu, yüzde 27’sinin hafif şişman, yüzde 8,8’inin şişman, yüzde 3,4’ünün aşırı şişman olduğunu ve yüzde 73,8’inin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 4,3’ünün tatlandırıcı kullanmayı bıraktığını, yüzde 8,9’unun halen kullandığını, yüzde 86,8’inin ise kullanmadığını belirttiğini ifade eden Ok, tatlandırıcı kullananların büyük çoğunluğunun doktor ve diğer sağlık personelinin önerisi üzerine bu ürünü kullandığını, tatlandırıcıyı eczaneden satın aldığını, tatlandırıcıyı kullanma talimatına uyduğunu, her gün kullandığını ve tatlı tadından dolayı tercih ettiğini söylediğini anlattı.

Ok, araştırmaya katılanların yüzde 9,5’inin daha önce beslenme destek ürünü kullandığını, yüzde 26,5’inin kullanmaya devam ettiğini ve yüzde 64’ünün kullanmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Kullanılan destek ürününün yüzde 60,3’ünü besin ögeleri (vitamin-mineral, yağ asitleri) oluşturmaktadır. Beslenme destek ürünü kullanan bireylerin büyük çoğunluğu ürünü doktor ve diğer sağlık personelinin önerdiğini, eczaneden satın aldığını, kullanma talimatına uyduğunu, her gün kullandığını ve zayıflamak amacıyla aldığını belirtti. Beslenme desteğikullanan bireylerin yüzde 69,4’ü ürünün beklentisini karşıladığını, yüzde 30,5’i ise beklentisini karşılamadığını ifade etti. Ayrıca yüzde 40’ı kullandığı beslenme destek ürününü başkasına önerebileceğini, yüzde 60’ı ise yan etkileri nedeniyle önermeyeceğini ifade etti.”

GELİR DÜZEYİ ARTTIKÇA KULLANIM ORANI ARTIYOR

Araştırmaya katılan bireylerin gelir düzeyi arttıkça tatlandırıcı ve beslenme destek ürünü kullanımının da arttığına işaret eden Ok, beslenme destek ürünlerini kadınların erkeklerden daha fazla tercih ettiğini, kadınların zayıflamak, erkeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu ürünleri kullandığının belirlendiğini kaydetti.

Gülcan Ok, vitamin ve minerallerin yaygın olarak hastalıklardan korunmak ya da tedavi olmak için kullanıldığına dikkati çekerek, şöyle davam etti:

“Ancak son yıllarda özellikle şişmanlığın ve buna bağlı olarak endokrin hastalıkların artmasından dolayı vitamin ve minerallerin yanı sıra pazara zayıflatıcı özelliği olduğu ileri sürülen yeni ürünler girmiştir. Nitekim yaptığımız çalışmada beslenme destek ürünü kullanan her dört kişiden biri ürünü zayıflamak için kullandığını belirtmiştir. Bunu hastalığının tedavisi amacıyla ve bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla kullanma izlemiştir. Ancak ilginç olan durum bu ürünlerin çoğunlukla doktor ve diğer sağlık personeli önerisiyle kullanılmasıdır. Son 10 yılda bitkisel ve alternatif ilaçların kullanılması bütün dünyada ve ülkemizde artmıştır. Şişman bireyler için alternatif tedavilerin ilgi çekici yanı tüketicinin ürünün doğal olmasına ilgi duyması ve ilaçlardan daha güvenli olduğunu düşünmesidir. Çalışmaların sonucu ve gözlemler ülkemizde zayıflama amaçlı ürün kullanımının oldukça yaygınlaşacağını düşündürmektedir.”

ÖNERİLER

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Budak, insanların son yıllarda doğal beslenmenin yanı sıra farklı ticari şekillerde satışa sunulan ürünlere de yönelmeye başladığını söyledi.

Bu ürünlerin kullanılmasında diyetisyen ve doktor önerisinin alınmasının şart olduğuna dikkati çeken Budak, şunları kaydetti: “Nitekim şişman olanların yanı sıra normal kilolu bireyler bile sağlıksız diyetler ve ürünler kullanarak kendi kendine zayıflamaya çalışmaktadır. Bu şekilde ürün kullanmanın önlenmesi kapsamında bireylere yeterli ve dengeli beslenme bilinci kazandırılması, zayıflamanın diyetisyen desteği ile sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi gerektiği her koşulda ve özellikle basın-yayın araçları kullanılarak vurgulanmalıdır.

Bireyler tatlandırıcı ya da beslenme destek ürünlerini daha çok eczaneden satın almakla beraber, internet üzerinden alışverişin de yaygın olduğu görülmektedir. Bu nedenle internette yer alan ürün reklamlarının, bireylerin sağlığı için tehlike oluşturmaması ve gerçekçi olması yönünde ilgili resmi kuruluşlar denetleme görevini yerine getirmelidir.

Tatlandırıcı ya da beslenme destek ürünü kullanımında bireyler birbirini çok fazla etkilemektedir. Bu kapsamda bir kişiye verilen eğitimin aslında birden fazla kişiyi bilinçlendirmek anlamına geldiği, dolayısıyla küçük gruplara verilen eğitimlerin büyük kitleleri etkileyebileceği bilinmelidir.”