İYOTLU TUZUN YARARLARINI BİLMİYORUZ

Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle iyotlu tuz kullanım oranını belirlemek amacıyla 78 ilde 12 bin 125 hanede araştırma yapıldı.

İyot eksikliği, çocuklarda zeka geriliği, kadınlarda ölü doğum ile düşük ve guatr hastalığına neden oluyor. Araştırmada, hanelerin yüzde 66’sının iyodun ne işe yaradığını bilmediği belirlendi.

“Türkiye’de İyotlu Tuz Kullanımı” konulu araştırmada, iyot eksikliğinin çocuklarda zeka geriliğine, kadınlarda ölü doğum ile düşük ve guatr hastalığına neden olduğu, zeka gelişmesini etkilediği için düşük okul başarısı, azalan entelektüel yetenek ve düşük iş performansına yol açtığı bildirildi. Tuzun iyotlanması, önemli bir halk sağlığı problemi olan iyot eksikliğinden doğan bozuklukların ortadan kaldırılması açısından çok önemli olduğu vurgulandı. Her yıl 41 milyon bebeğin iyot eksikliğinden oluşan bozukluklara ve ömür boyu sürecek sonuçlarına karşı korunmasız doğduğu kaydedilen araştırmada, dünyada 700 milyondan fazla kişide guatr hastalığının mevcut olduğu kaydedildi.

İYOTLU TUZ EN AZ GÜNEYDOĞU’DA KULLANILIYOR

Marmara Bölgesi’nde hanelerin yüzde 77, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 61, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 58 ve Ege Bölgesi’nde yüzde 75’inin iyotlu tuzu sürekli kullandığı dile getirilen araştırmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hanelerin sadece yüzde 37’sinin iyotlu tuzu sürekli kullandığı ve gelişmişlik seviyesinin iyotlu tuz kullanım oranını da etkilediği kaydedildi. Bütün hanelere; “İyodun ne işe yaradığı” sorulduğunda, hanelerin yüzde 66’sının bilmediği, yüzde 27’sinin guatr hastalığına yakalanmamak için faydalı olduğunu belirtikleri dile getirilen araştırmada, hanelerin yüzde 29’unun da kullandıkları tuzun iyotlu olup olmadığını bilmediği vurgulandı.

Araştırmada, hanelerin yüzde 42’sinin sürekli, yüzde 13’ünün arada sırada iyotlu tuz kullandığı, hanelerin yüzde 16’sının iyotlu tuz kullanmadığının belirlendiği ifade edilerek, şöyle denildi: “Köy kent bazında iyotlu tuz kullanımına bakıldığında, kentte yaşayan hanelerin yüzde 48’i sürekli iyotlu tuz kullanırken, bunu köyde yaşayanların ancak yüzde 15’i kullanmaktadır. İller bazında ele alındığında en başarılı olan iller Kırklareli, Sinop, Muş, Tekirdağ, Trabzon, Rize, Giresun, Yalova, Bartın ve Ordu’dur. En başarısız on il ise, Siirt, Kırşehir, Hakkari, Batman, Şırnak, Osmaniye, Yozgat, Muş, Kırıkkale ve Adıyaman’dır. Kırşehir’de hanelerin yüzde 6’sı iyotlu tuz kullanırken Kırklareli’nde hanelerin yüzde 96’sı iyotlu tuz kullanmaktadır. İller arasında görülen bu farklar büyük ölçüde iyotlu tuzun bütün illerde aynı şekilde temin edilememesinden ve halkın bu konudaki eğitim eksikliğinden kaynaklanmaktadır.”