Genel SağlıkHABERLER

İŞLETME MEZUNU SAĞLIK PERSONELİNE İNTİBAK MÜJDESİ

Türk Sağlık-Sen, İşletme Mezunu Sağlık Personeli için Açtığı İntibak Davasını Kazandı.

Bilindiği gibi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği sağlıkla ilgili mesleki üst öğrenim sayılmaktadır. Söz konusu bölüm mezunu olan sağlık personeli İşletme bölümüne dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabilmektedir. Ancak, bu şekilde dikey geçiş yapmak sureti ile mezun olan sağlık personeli için söz konusu işletme bölümünün sağlıkla ilgili mesleki bir üst öğrenim olarak sayılmayacağına dair 04.11.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı bulunmaktadır.

Öte yandan, 22.07.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünde görülen öğrenimin, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans” Programının bir üst öğrenimi sayılmasına karar vermiştir.

YÖK her ne kadar pratikte bu kararı almış ise de, teorik olarak sağlık bakanlığı, Sağlık Kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile işletme bölümünden mezun olan sağlık personelinin özlük haklarını yüksekokul düzeyinde düzenlememektedir. Daha açık bir ifade ile, Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin ardından İşletme bölümünden mezunu olan bir hemşirenin özlük hakları lisans düzeyinde değil, ön lisans düzeyinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Bunun üzerine diğer bir çok konuda olduğu gibi Türk Sağlık-Sen emsal teşkil etmesi bakımından 2009 yılında yukarıda zikredilen konuya münhasır olarak 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sendikamız üyesi için bir dava açmıştır. Kastamonu İdare Mahkemesinde görülen dava Türk Sağlık-Sen üyesinin lehine sonuçlanmıştır.

Mahkeme gerekçesinde; Sağlık Kurumları İşlemeciliği Programının Sağlık Hizmetleri sınıfı için mesleki bir üst öğrenim olarak kabul edilmiş olması ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının bir üst öğrenim olarak kabul edilmiş olması nedeni ile, anılan programlardan mezun olan davacının mali haklarının yeni öğrenim durumlarına göre belirlenmesi gerektiği hususlarına yer vererek söz konusu sendikamız üyesinin idareye başvuru yaptığı tarihten itibaren döner sermaye ek ödemesi dahil olmak üzere sözleşme ücretinin Lisans düzeyinde hesap edilerek ödenmesine hükmetmiştir.

Karara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Türk Sağlık Sen olarak verdiğimiz hukuk mücadelesi neticesinde sendikamız üyelerinin sorunlarını bir bir gidermekteyiz. Elde ettiğimiz hukuki kazanımlar ile sendikamız üyelerinin mağduriyetlerini gidermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Ümit ediyorum ki, vatandaş memnuniyeti odaklı politikalar geliştiren idareciler, bir kez de çalışana odaklanarak mahkeme kararı çerçevesinde bir an önce düzenleme yapmak sureti ile bu konuda mağduriyet yaşayan diğer sağlık çalışanlarının dava açmalarına mahal bırakmazlar. Kararın bu güne kadar kazanılmış diğer davalarda olduğu gibi ilk niteliğinde olduğunu ifade eden KAHVECİ; dava açmak isteyen sendikamız üyelerinin öncelikle idareye başvuru yaptıktan sonra olumsuz cevap almaları halinde işyeri temsilcilerimiz veya şube başkanlarımız ile diyalog kurmaları gerektiğini belirtmiştir.