Genel SağlıkHABERLER

İNTERNET VE HASTALIK KORKUSU

İnternetin teknolojisi ve yaygınlığı her geçen gün artmakta ve en büyük bilgi kaynağı olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün sağlık konusunda da en çok danışılan kaynak olması sürpriz değildir. Hastaların kendi belirtileri veya doktor tarafından söylenen tanıları ile ilgili araaştırmaları internetten araştırmaları sıklıkla karşılaşılan bir durum. Hastaların bir kısmı kendi belirtilerini araştırıp bir olası tanı düşünerek başvururken, bir kısmı da konulan tanıyı araştırarak hasatlığın gidişi ve tedavisini öğrenmeye çalışıyor. Hatta zaman zaman okuduklarıyla hastalık tanılarını bile benimle tartışabiliyorlar.

Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Dr. Bülent Yardımcı; öncelikle bu durumun kaçınılmaz olduğunu eğer bilgi bir parmak mesafesi kadar uzakta ise tabi ki insanlar bun ulaşacağını hastaların kendi hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmaları olumlu bir durum olarak görülmekte. Olduğunu belirtiyor. Yardımcı; hastalık belirtilerini, bunların önemini, tedavi önerilerini öğrenmelerinin tedavilerinin yürütülmesi açısından katkıda bulunduğu bu durum zaman zaman olumlu, zaman zaman da olumsuz durumlar yarattığını söylüyor.

Olumsuz yönlerin başında okunan belirtilerle ilgili endişe artışı görülmektedir. Hastalar belirtilerini okuduklarında çoğunlukla en kötü olasılığı düşünmekte, sağlık profesyonelleri yerine internetteki bilgilere itibar etmektedirler. Bunun altında aslında her konuda yapılan araştırma hatası yapılmaktadır. Teorik olarak internetteki tüm bilgilerin doğru olduğu kabul edilmektedir. Girilen sitelerin güvenilirliği konusunda çoğunlukla bir denetim veya doğrulama sistemi yoktur. İnternet doğru bilgilerin yanında bir çok yanlış bilgiyi de içermektedir. İnternette sağlık konusunda başvurulacak kaynaklar olarak, güvenilir sağlık kuruluşlarının hastalara yönelik bölümlerinden bilgi alınması güvenilir bir yollardan birisidir. Yurt dışında ünlü hastane ve kuruluşlar konuları sağlık profesyonelleri veya halka yönelik bilgiler olarak ikiye ayırmakta; hastalara daha öz ve gerektiği kadar bilgi vermektedirler. Türkiyede devlet sağlık kuruluşları, tanınmış özel hastaneler ve doktorlar benzeri hizmetleri sağlamaktadırlar. Tıp ayrıntılı ve yoğun bilgi içeren bir bilimdir. Sağlık profesyonelleri uzun eğitimlerden geçerek ve sürekli bilgilerini güncelleyerek bu işi sürdürmektedirler. Hastalıkların herkeste standart olmaması, bir çok beklenmeyen ve yeni durumların ortaya çıkması sık karşılaşılan durumlardır. Hastanın internetten aldığı bilgileri yorumlayarak kendi tanısını koymaya çalışması, endişesinin artmasına, kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık ekibine güveninin azalmasına ve yanlış tedavi yöntemlerine başvurmasına neden olabilir.

Dr. Bülent Yardımcı; örnekler vermemiz gerekirse boynunda mikrobik bir olaya bağlı ve basitçe tedavi edilebilecek bir bezenin hasta tarafından lenf bezi kanseri olarak algılanması, strese bağlı başağrısının beyin tümörü olarak düşünülmesi, mideden yemek borusuna asit kaçan (reflü) bir hastanın kalp hastası olduğunu düşünmesi hekiminlerin sık karşılaştığı bir durum olduğunu belirtiyor. Ayrıca en sık rastlanan durumun ise bir çok belirti ile çağımızın hastalığı kanser arasında kolayca bağlantı kurulduğunu bu endişe ile hasta bir çok gereksiz tetkik yaptırmakta, para, zaman ve moral kaybına uğradığını söylüyor.

Hastaların kendileri ile ilgili bilgileri güvenilir kaynaklardan ve hastalara yönelik bölümlerden edinmeleri gerekmektedir. Bu bilgilerini kendi doktorlarına sorarak doğrulamaları en sağlıklı yoldur. Kendi tanısını koyup, tedavisini yönlendirmeye çalışan hastalar sağlık ekibinin işini zorlaştırmaktadır. Bu durum bir çok kez sağlık ekibi ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Unutmamak gerekirki sağlık profesyonelleri yoğun eğitimlerden geçip, bilgi açısından yeteri kadar donandıktan sonra size hizmet etmeye başlamaktadırlar. Her konuda onlardan bilgi ve yardım albilirsiniz.

Amerikan Hastanesi
Dahiliye Bölümü
Dr. Bülent Yardımcı