Erkek SağlığıHABERLER

İNMEMİŞ TESTİS

Nedir ?

Anne karnındaki erkek çocuğun testisleri yedinci aya kadar kendi karını içinde kalır. Daha sonra kasık boyunca kayarak torbaya inerler. Bu iniş sırasında bir yerde kalırlarsa inmemiş testisten söz edilir. Tek veya çift taraflı olur.

Tani Nasil Konur ?

Aileler yeni doğmuş erkek çocukların torbalarına nazikçe dokunarak testisleri aramalıdırlar. Şüphe durumunda üroloğa başvurulmalıdır. Ürolog testisin durumunu açığa kavuşturacaktır.

Tehlikesi Var midir ?

İnmemiş testislerde kanserleşme tehlikesi büyüktür. Ayrıca tek taraflı bile olsa diğerinide etkileyip üreme hücrelerinin çalışmasını bozarak çocuk sahibi olma yeteneğini azaltabilir.

Nasil Tedavi Edilir ?

İdeal tedavi zamanı ilk bir yaştır. Torbaya yakın testislerde ilaç tedavisi denenebilir. Yukarda ki testisler ve ilaç tedavisinin başarısızlığı durumunda ürolog ameliyatla testisi torbaya indirecektir.