Genel SağlıkHABERLER

İNGİLTERE ÇOCUK SUÇLU CENNETİ

Yapılan araştırmada kendileriyle konuşulan 14 bin çocuğun yüzde 48,5’i en az bir kez suç işlediğini itiraf etti. 15-16 yaş grubundaki erkek öğrencilerin dörtte biri, geçen yıl boyunca bıçak ya da benzeri bir silah taşıdığını, beşte biri de bu silahla en az bir kez bir başkasına yaralamak kastıyla saldırdığını söyledi.

Yasalara en çok saygı gösteren çocukların bile vandalizm ve dükkanlarda hırsızlık gibi suçlara karıştığı, ayrıca gençler arasında alkol kullanımının dikkat çekici biçimde arttığı belirlendi. Gençlerin yüzde 30’u geçen yıl en az bir kez vandalizm çerçevesinde bir yere zarar verdiğini, yüzde 25’i de bir dükkandan hırsızlık yaptığını belirtirken, her 10 gençten dördü geçen yıl en az bir kez polis tarafından sarhoş olmak suçundan yakalandığını söyledi. Araştırmacılar, çocukların erken yaşta ve bu derece suça karışmalarının nedenleri üzerinde dururken, 17 risk faktörü belirledi.

Bu faktörlerin başında anne-baba ilgisizliğinin geldiğini vurgulayan araştırmacılar, çetelerin baskıları altında kalmak, yabancılaşmak, yalnız bırakılmak, itilmek ve düşük gelir seviyesinden gelmenin, çocukları suçun çekim alanına soktuğunu kaydetti.