İLACA KARŞI UYANIK OLUN!

“İlaca karşı uyanık olmak”; ilacı yapanlar, satanlar, yazanlar, alanlar, kullananlar, bedelini ödeyenler için gerçekten yaşamsal bir ifade niteliğindedir. Bu bağlamda ilaç firmalarının, eczanelerin, hekimlerin, hastaların, geri ödeme kurumlarının “ilaca karşı uyanık olmak” eylemini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Farmakovijilans (İlaç Güvenliliği) Derneği, Sağlık Bakanlığı, İlaç sektörünün temsilcileri ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla 04-06 Haziran 2008 tarihleri arasında Antakya’da gerçekleştirilecek olan I. Ulusal Farmakovijilans (İlaç Güvenliliği) Kongresi gerek Dünyadan, gerek ise ülkemizden konusunda en saygın ve yetkin isimleri biraraya getiriyor. Kongre, Antakya’da gerçekleştirilecek olan ilk ulusal bilmsel kongre olması sebebiyle de ayrı bir önem arz ediyor.

İlaçlar, hem hayatımızda vazgeçilemeyen, hem de verebileceği zarar açısından ciddi endişe duyulan tüketim maddelerinin başında gelmektedir. Bu endişe, kimi zaman toplumsal krizlere yol açmaktadır.

İlaçlara bağlı sorunlar konusunda halkın bilinçli olması, yaşadığı veya endişe duyduğu bu nevi sorunları konunun muhatabı olan sağlık mesleği mensuplarına iletmesi beklenmekte, hekim veya eczacının da hastayı doğru yönlendirmesi istenmektedir. İlaca bağlı sorunlar nedeniyle yaşanan tecrübelerden yola çıkarak, gelecekte ilaç güvenliliği konusunda sürpriz yaşamamak ve daha güvenli ilaç kullanımına hizmet etmek için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Farmakovijilans (İlaç Güvenliliği) Derneği, ilaç güvenliliği konusunda yetkili tarafları bir araya getirerek kamu sağlığı için en iyi karar ve yöntemlerin belirlenmesine zemin oluşturmaktadır.

İlaçların yan/advers etkilerine verilen önem nedeniyle, son yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde artan önlem ve düzenlemeler, ülkemizde de 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan yönetmelik ve kılavuzla ivme kazanmıştır Aynı yıl kurulan Farmakovijilans (İlaç Güvenliliği) Derneği, bugüne kadar gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetleri ile konunun sağlık mesleği mensuplarınca öğrenilmesi için çaba göstermiştir.

Klinik Farmakoloji ve Eczacılık Bilimlerinin yanısıra, tüm klinik dallardan hukuk, ekonomi gibi sosyal bilimlere multidisipliner karakteriyle süratle gelişen farmakovijilans, büyük bir ivme ile artan ilgi duyanlarının sayı ve çeşitliliği ile geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Farkındalığın son yıllarda büyük artış gösterdiği ve gelişmiş ülkelerdeki idari ilaç otoritelerinin karar süreçlerini etkileyen alanlardan belki de en önemlisi olarak Farmakovijilans, lisans düzeyindeki öğrencilerden, mesleklerinde deneyim sahibi profesyonellere kadar hemen herkesin ilgisini çekmektedir.

Dr. Seyfullah DAĞISTANLI, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ, Doç. Dr. Ahmet AKICI

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Detaylı bilgi için: www.farmakovijilansdernegi.org