Genel SağlıkHABERLER

HUKUK VE TIP MENSUPLARI ORTAK DİL ÇALIŞMASI YAPMALI

15 Ekim 2011 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Altunizade Kampüsünde , İstanbul Barosu ve Özyeğin Üniversitesinin birlikte düzenledikleri Sağlık Hukuku Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Barosu avukatlarının yanında Ankara Barosu, Bursa Barosu, Samsun Barosundan avukatların ve İstanbul’daki bir çok üniversiteden hukukçuların katıldığı sempozyuma tıp mensupları da yoğun ilgi göstermiştir. İstanbul’daki kamu hastaneleri ve özel hastanelerden katılan tıp mensuplarının yanında, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tokat Tabip Odası, Manisa Devlet Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi’nden tıp mensupları da sempozyumda bulunmuşlardır.

Açılış Konuşmasını İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Halide Savaş ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Dr.Yener Ünver’in yaptıkları sempozyumda ilk olarak, Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Dr.Hakan Hakeri “Tıp Hukukuna Giriş, Tıp Hukukunun Temel Kavramları, Genel Tıp Hukuku” konularında güncel örneklerle interaktif bir sunum yapmıştır.

İkinci olarak Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yard.Doç.Dr.Hayrünisa Özdemir “Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu” konusunu detaylarıyla, tablolar ve yargı kararları eşliğinde anlatmıştır.

Üçüncü olarak Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Fulya İçlin Gönenç “Hekimin Hukuki Sorumluluğu” konusunu mukayeseli hukuktan örnekler de vererek yargı kararlarına atıflarla anlatmıştır.

Öğleden sonraki ilk oturumda İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özlem Yenerer Çakmut, sağlık hukuku alanında çok tartışmalı olan “Aydınlatma ve Rıza” konusunu anlatmıştır. Katılımcıların en yoğun ilgiyi gösterdiği oturumda fazlaca soru sorulmuştur.

Öğleden sonraki ikinci oturumda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Dr.Yener Ünver “ Hekimin Cezai Sorumluluğu” konusunu anlatmıştır.Ünver, Türk Ceza Kanunu’nun “Sağlık Mesleği Mensubunun Suçu Bildirmemesi” başlıklı 280.maddesinin sağlık hukuku açısından sıkıntılı olduğunu ve değişmesi gerektiğini belirterek ceza sorumluluğu konusunu örneklerle anlatmıştır.

Üçüncü oturumda İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi Av.Nesrin Özkaya “Hekimin Disiplin Sorumluluğu” konusunu Danıştay Kararları ve somut örneklerle anlatmıştır.

Dördüncü oturumda Özyeğin Üniversitesinden Yard.Doç.Dr.Koray Demir “İlaçta Marka ve Patent Koruması” konusunu Marka Patent Hukukundan genel bilgiler verdikten sonra sağlık hukuku çerçevesinde anlatmıştır.

Kapanış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Halide Savaş, katılımcılara ve tüm konuşmacılara teşekkür etmiş; bu seneki çalışma konuları olan “Hukuk ve Tıp Mensupları Arasında Ortak Dil” çalışması için tüm katılımcıların katkılarını beklediklerini belirterek konuşmasına son vermiştir.