HORMON TÜKETİYORUZ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Tüketici Hakları Derneği Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de tarım ilaçları ve hormon kullanımı konusunda görüşlerini dile getirdi.

Türkiye’de tarımsal ilaç ve hormon kullanımının denetimsiz, kontrolsüz, bilinçsiz yapılması nedeniyle Türkiye’de kanser hastalığının adeta patladığını ileri süren Çakar, ”Sayın Tarım Bakanı ile gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanımız, ihraç edilen ürünlerin denetiminin yapılıp yapılmadığını tartışırken, ülkemizde neler olup bittiğini, çevrenin ve Türk tüketicisinin sağlığının ne durumda olduğunu düşünmüyorlar bile” diye konuştu.

İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin tüketicisinin sağlığını düşündüğünü ve gerekli denetimi yaptığı belirten Çakar, Türkiye’de isekonuyla ilgili büyük bir denetimsizlik olduğunu ve çiftçilerin tarım ilaçlarını bilinçsiz bir şekilde kullandığını söyledi.

Türkiye’de bugün 117 çeşit bitki hormonu kullanıldığını, 1400 ayrı markada tarım ilacı satıldığını ve ithal tarım ilaçlarına yılda yaklaşık 150 milyon dolar ödenmekte olduğunu, böceklerde meydana gelen bağışıklık nedeniyle de bu miktarın her geçen gün arttığını belirten Çakar, şunları söyledi:

”Her yeni tarım ilacına karşı 2-20 yıl içinde dayanıklılık gelişmiştir. 1946 yılında 11 olan dayanıklı böcek sayısı günümüzde 500’ün üzerine çıkmıştır. Araştırmalara göre, gerek piyasada satılan süt ürünleri ve gerekse insan sütünde pestisit kalıntılarının bulunması, tüketiciler için tehlike ve riskin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Örneğin, çeşitli araştırmacıların farklı yıllarda yaptıkları taramalara göre, Çukurova Bölgesi gibi yoğun tarım ilacı kullanılan bölgelerde, anne sütünde dikkat çekici ilaç kalıntısı görülmüştür.”

Tarım ilaçları mevzuatına göre, hasat zamanından belirli bir süre önce kullanımı durdurulmayan tarım ilacı nedeniyle tarım ürünü üzerinde kalan tarım ilacı kalıntısının etkisinin yıkanmakla yok olamayacağının altını çizen Turhan Çakar, söz konusu ilaçların yarardan çok zarar getirdiğini bildirdi.

Tarımsal ilaçların insan sağlığına, toprağa, doğaya, suya ve diğer canlılara verdiği zararın sayılamayacak kadar çok olduğunu vurgulayan Çakar, konuyla ilgili tüketicilerin bilinci olması gerektiğini ve yetkililerin acil önlemler alması gerektiğini söyledi. Çakar, şöyle devam etti:

”Tarım ilaçlarının ve hormonların mevzuata uygun kullanımının sağlanabilmesi için çiftçi eğitilmeli ve çiftçiye hizmet verilmelidir.Çiftçinin tarım ilacı ve hormonu doğru kullanıp kullanmadığı periyodikolarak denetlenmelidir. Mevzuata uygun bir şekilde tarım ilacı ve hormon kullanmayanlara yaptırımlar uygulanmalıdır. Tarım ilacı kullanımı azaltmaya çalışılırken ekolojik tarıma ağırlık verilmelidir.”

Tüketicilere de çağrıda bulunan Turhan Çakar, ”Tüketicilerimiz birlik olarak Tarım Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na faks çekerek önlem alınmasını istesinler” dedi.