Genel SağlıkHABERLER

HEKİMLER, ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINA HAZIR DEĞİL

Eksik ve henüz hazır olmayan kesimler açısından mesleki zorunluluk sigortasının en az 6 ay süre ile ertelenmesi talep edildi.

Güney İlleri Özel Sağlık Kuruluşları Derneği GÜSİDER Başkanı Dr.Halil Atik, eksik ve henüz hazır olmayan kesimler açısından mesleki zorunluluk sigortasının en az 6 ay süre ile ertelenmesini talep etti.

Atik, zorunlu mesleki sigorta yaptırma süresi 30 Temmuz akşamı sona erdiğini belirterek, bu uygulamanın 6 ay süreyle ertelenmesini istedi. Atik konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türk tabipleri birliği açıklamalarında Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak oluşan tereddütler ve belirsizlikler vardır. 28.07.2010 tarihinde “Genel Sorumluluk” branşı ruhsatına sahip tüm sigorta şirketlerinin bu aşamada gerekli bilişim alt yapısına sahip olduklarından söz konusu sigorta sözleşmelerini yapabilecekleri, hekimlerin levhaya kayıtlı acenteleri il bazında www. sigorta.org.tr adresinden kontrol edebilecekleri belirtilmiştir. Yazıda Sigorta Bilgi Merkezi ile poliçe satacak şirketlerin koordinasyonu için gerekli hazırlığın bitirilip bitirilmediği ise açıklanmamaktadır. Ancak Türk Tabipleri Birliği’ne bazı Sigorta Şirketleri tarafından yazılı olarak dün iletilen bilgilerde Sigorta Bilgi Merkezinin sisteminin hazırlanmasını bekledikleri belirtilmiştir. Anlaşılan odur ki “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Talimatında” belirtilen sistemin hazırlığı henüz bitirilmeden ve talimat hükümleri gö

z ardı edilerek poliçe satışına onay verilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ne yazık ki; hekimlere gerekli bilgiyi alma ve “rekabet ortamında” en uygun sigorta poliçesini satın almalarını önleyici bir biçimde bir iki güne sıkıştıran bir tutum izlemişlerdir. Bu tutum adeta sigorta şirketlerine. alıcılarının söz hakkı ve pazarlık şansı olmadığı bir “pazarı”, hukuka aykırı olarak yaratma sonucunu doğurmaktadır. Sigorta şirketleri, hekimlere yansıyan tutumlarından anlaşılmaktadır ki; hukuka aykırı olarak yaratılan bu “pazarda”, hekimlere iyileştirilmiş koşulları değil asgari koşulları içeren poliçeyi dayatmaktadırlar. Bu durum hekimleri, özel ve kamu sağlık kuruluşlarını da zor durumda bırakacaktır”