SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Enformasyon Sistemleri

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ

Başarılı hastane otomasyonunda; hem kaynak, emek, zaman ve heyecan kaybına yol açmadan hem de tespit edilen hedefe en etkin, en kolay, en hızlı ve dolaysıyla en maliyetsiz ulaşabilmek için bir takım temel prensipleri gözetmek gereklidir.

Hastane bilgi sistemi, gerçekte enformasyon ve iletişim teknolojilerinin bağıl sentezinden oluşan projedir. Otomasyon projesinin bugünü ve yarını için stratejik nokta, gerek hastanenin kendi fonksiyonel alt sistemleri gerekse dış çevre sistemlerle yoğun iletişim gereksinimlerini Anında ve Kesintisiz sağlaması gereken İletişim Omurgasının yeterli band genişliğine sahip olmalıdır.

Hastane otomasyonu, teknolojiye aşırı bağımlılığı gereği Süreklilik, Dayanıklılık ve Güvenlilirlik sağlamalıdır. Verdiği hizmetleri günde 24 saat, yılda 365 gün gibi her an sürekli kullanılabilir tutmalı; aksamadan, aksatmadan hizmet akışının Düzen, Devamlılık ve Etkinliğini sağlamalıdır.

Hastane bilgi sistemi, uygulama alanı gereği Sıfır Hata veya Hata Tolere Edemez düzeyini tutturmalıdır. Uygulama kapsamı içerisinde yer alan yoğun bakım, koroner yağun bakım, reanimasyon, ameliyathane, acil tıp vb gibi hasta sağlığıyla doğrudan ilişkili bölümler hata kabul etmez. Oluşan hata genellikle geri dönüşümsüzdür ve maliyeti parasal olarak karşılanamayacak kadar yüksektir.

Hastaneyi oluşturan otonom alt sistemlerin bilişim nitelikleri birbirinden farklıdır ve her biri özgün tasarım gerektirebilir. Alt sistemler için ayrı ayrı tasarlanıp ardından entegre edilen modüler yapı, bu sayede alt sistemlerin Özgün nitelik ve fonksiyonlarını koruyabilir.

Hastane otomasyonunun önemli bir bileşeni kayıtları üreten, kaydeden, depolayan ve raporlayan Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemidir. Veri tabanının yapısal sorgulama dili, SQL tabanlı olması, sürekli yedeklenmesi ve gereğinde yedeklerin anında devreye girmesinin sağlanması projenin başarısı açısından önemlidir.

Yazılımı üreten firma, aynı zamanda Danışmanlık, Eğitim ve Bakım Desteği vermelidir. Hastane otomasyon projesini geliştiren ve gerçekleştiren kurumun teknolojik alt yapısı, bilgi birikimi, tecrübesi, yürüttüğü ve gerçekleştirdiği projeler, uzman teknik kadrosu, eğitim hizmetleri, problem çözme becerisi, bakım ve destek hizmetleri göz önünde tutulmalıdır.

Hastane bilgi sistemi geliştirmek, sistemi adapte etmek, güncelleştirmek, eğitim ve bakım hizmetleri vermek zorlu ve maliyetli süreçtir. Buna yetişmiş eleman azlığı, eleman maliyetinin yüksekliği, sektörde standardizasyonun olmaması, teknolojinin hızlı ilerlemesi, ürünün sayısız fonksiyon içeren modüllerden oluşması gibi sektörel zorlukları da eklediğimizde Seçici davranmanın önemi daha belirginleşmektedir. Güncel teknolojiyi yakalayarak kaliteli hizmet üretmek için rekabet ederken, hastanelerin hem doğru seçim yapmaya hem de doğru seçimin gerektirdiği yatırımlardan kaçınmamaya özen göstermeleri gerekir.

Yazılımın tespit edilen ihtiyaçları karşılaması, gelişime açık olması, değişken bilgilerin sistem sorumluları tarafından güncellenebilmesi, kullanıcı kolaylığı, internet üzerinden veri alışverişi yapabilmesi, dinamik sorgulama ve raporlama yetisi bu yazılımla hastane otomasyonu uygulanmış diğer kurumlarda Pratik olarak gözlemlenmelidir.

Kurulan otomasyon sistemi, ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra işletmeyi geleceğe hazırlayacak bilgileri derleyebilen ve teknolojik gelişmeler ışığında kendini Yenileyebilen bir sistem olmalıdır.

Kısaca, hastane bilgi sistemi, fonksiyonlarını, her ne yapıyorsa, bunu yıllarca hiç aksamadan, hatasız, veri kaybına yol açmadan, hizmet alanları ve kullanıcıları yormadan, akışkanlığını koruyarak, bütünlüğünü bozulmadan ve gereksinimlere göre sürekli gelişerek ve genleşerek yerine getirebilmelidir