GSS VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET SEMPOZYUMU

Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” doğrultusunda çeşitli uygulamaları hayata geçirmiştir. Bunlardan en önemlileri; SSK ve diğer kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi, özel sağlık sektöründen hizmet satın alınması sonucunda vatandaşın tüm sağlık kuruluşlarından yararlanabilmesi ve Genel Sağlık Sigortası’dır

Özellikle ilaç konusunda yapılan değişiklikler başta olmak üzere artan sağlık harcamaları sonucunda Hükümet bazı önlemler almıştır. Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 8 Nolu Tebliğ ile gündeme gelen “ayaktan tedavi gören hastalar için vaka başına ödeme ” uygulaması radikal bir biçimde başlatılmış ve alt yapısı hazırlanmamış bir uygulamadır. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da adı geçen “hizmete dayalı maliyet” kavramı dikkate alınmamıştır. Kamu sağlık kuruluşlarıyla Özel Sağlık kuruluşları arasındaki sağlık hizmet sunumundaki ücret farklılığının temelini oluşturan bu kavram sürekli olarak göz ardı edilmiştir.

Yukarıdaki gelişmelerden yola çıkarak Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği , sağlık hizmetlerinde reel maliyetlere dayalı hizmet ücretlendirilmesi ve 2007 yılında uygulamaya geçecek olan GSS’nda ücretlendirme ve ödeme politikalarıyla ilgili olarak 9 Ekim 2006 tarihinde İstanbul’da Hyatt Regency Otel’de bir sempozyum ve 10 Ekim tarihinde ise OHSAD Merkezinde yapılacak, kamu kurum temsilcileri ve OHSAD Yönetim Kurulu’nun katılacakları bir çalıştay ile ortak görüş ve politikaların belirlenmesini hedeflemiştir.

Organizasyon:

TRİON Turizm ve Organizasyon

Kasap Sokak Altınay İş Merkezi

No: 10 Esentepe İstanbul

Tel: 0212 213 3700

Faks: 0212 213 3730

Serdar Sayar: [email protected]

OHSAD

Cumhuriyet Caddesi No:12/8

Elmadağ-Taksim İstanbul

Tel: 0212 247 0700

Faks: 0212 247 0705

Dr. Taner Özcan: [email protected]

Meri Bahar : [email protected]

Işın Ergüney : [email protected]