Genel SağlıkHABERLER

GRİP PLATFORMU VE SAĞLIK BAKANLIĞI GRİPLE MÜCADELE İÇİN EL ELE!

Geçen yıl kurulan Grip Platformu, Türkiye’deki sayıları 22 milyonu bulan risk grubunun gripten korunmasına yönelik önerilerini paylaştı.

İstanbul’da düzenlenen Grip Platformu toplantısında, gribin hastalara verdiği zararların yanı sıra hastalığın ekonomik külfeti de masaya yatırıldı. Grip sezonunda diyabet, astım ve kalp hastalarında ölüm vakaları artarken, hastalanan çalışanların yüzde 75’i ortalama 5 günlük, çocuğu hastalanan çalışanların da yüzde 15’i ortalama 3 günlük rapor alıyor. Hastalığın önüne geçmek için risk gruplarının aşılanması gerektiğinin altını çizen Fransa Grip Sürveyansı (GROG) Başkanı Dr. Jean Marie Cohen, özellikle aile hekimlerine yönelik bilgilendirmelerin bu süreçte kilit önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye’de ilk defa Sağlık Bakanlığı ve birçok uzmanlık derneği, 2011’de griple mücadele için “Grip Platformu” adıyla tek çatı altında toplandı. Amaçları “Grip Aşısı Yaptırması Gereken Risk Grupları”nda aşılanma oranlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği düzeye yükseltilmesi ve toplum genelinde grip hastalığına ait bilinç oluşturulması.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve çalışmaları desteklenen Grip Platformu, Bakanlık ile ortak bir dizi proje gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’da bir araya geldi. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur, Fransa Grip Sürveyansı (GROG) Başkanı Dr. Jean Marie Cohen ve Avrupa Grip Uzmanları Çalışma Grubu (ESWI) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Meral Akçay Çiblak önderliğinde bir araya gelen Platform üyeleri, griple ilgili son gelişmeleri, grip ile mücadelede aşıların yeri ve bu konudaki yenilikleri ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) grip ile mücadele konusundaki yeni önerilerini tartıştılar.

Grip sezonunda diyabet, astım ve kalp hastalarında ölüm vakaları artıyor

Uzmanlara göre grip, özellikle risk gruplarında önemsenmesi gereken, kronik hastalıkları olan kişilerde mevcut sorunların ağırlaşmasına neden olan, buna karşın Türkiye’de önemi yeterince bilinmeyen bir enfeksiyon hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mevsimsel grip salgınlarında tüm dünyada her yıl 3-5 milyon kişi gribe bağlı ciddi sağlık sorunları yaşıyor, 300 bin ila 500 bin kişi ise grip sebebiyle hayatını kaybediyor. Hastaneye yatış ve ölümler sıklıkla yüksek risk gruplarında görülüyor. Gebeler, çocuklar, yaşlılar ve özellikle astım, diyabet ve kalp gibi kronik hastalıkları olanlar, yüksek risk grupları arasında yer alıyor ve gribin yol açtığı komplikasyonlar, bu hastalarda ölümle sonuçlanabiliyor. Grip sezonunda diyabet hastalarında ölüm oranı yüzde 5 -15, astım hastalarında yüzde 19 – 46, kalp hastalarında ise yüzde 1,8 oranında artmaktadır.

Grip olan çalışanların yüzde 75’i rapor alıyor, gribin ekonomik külfeti büyüyor

Son 60 yıldır kullanımda olan grip aşısının etkinliği, bu hastalığın ağır yükünü azaltmakla birlikte aynı zamanda grip tedavisi giderlerini de azaltmaktadır. Gribin hastalara verdiği zararın yanı sıra ekonomik maliyetinin de yılda yıla arttığını vurgulayan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur, hastalığın ekonomik külfeti ile ilgili şu bilgileri verdi: “Grip sebebiyle her yıl milyonlarca insan hastaneye başvuruyor. Bunun yanı sıra ciddi oranda bir iş kaybı söz konusu. Bunlar, buzdağının görünen yüzü. Buzdağının görünmeyen yüzünde ise maliyetler ciddi bir külfete dönüşüyor. Tedavi sürecinde reçete başına ortalama 3 ilaç yazılıyor. Hastalanan çalışanların yüzde 75’i ortalama 5 günlük, çocuğu hastalanan çalışanların da yüzde 15’i ortalama 3 günlük rapor alıyorlar. Buna ek olarak gribin tanı ve tedavi masrafları ile yaşa ve komplikasyonlara bağlı olarak değişen gider oranları ekonomiye ciddi bir külfet oluşturarak toplamda büyük rakamlara tekabül etmektedir.”

“Aile hekimlerini bilgilendirerek, grip kaynaklı ölümlerin önüne geçebiliriz”

Gribin hastalık yükünü azaltmak amacıyla önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizen Dünya Sağlık Örgütü bu yıl özellikle gebeler ve sağlık çalışanlarının aşılanması için bir dizi çalışma başlatıyor. Dünyada bu hedefler doğrultusunda yeni projeler geliştirildiğini vurgulayan Fransa Grip Sürveyansı (GROG) Başkanı Dr. Jean Marie Cohen, Türkiye’de geliştirilecek projeler için de Grip Platformu’nu desteklediklerini belirtti. Hedef kitlelere ulaşmak için yeni stratejiler ve yeni aşılama önerilerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Jean Marie Cohen, özellikle aile hekimlerine yönelik bilgilendirmelerin bu süreçte kilit önem taşıdığına dikkat çekti:

“Gelecek nesilleri güvence altına almanın ve gribin ekonomik maliyetini azaltmanın en etkin yollarından biri sağlık personelinde farkındalık yaratarak gerekli önlemlerin alınmasıdır. Böylece grip mevsiminin yaklaştığı bugünlerde ve önümüzdeki yıllarda, özellikle risk gruplarında ve yaşlılarda grip kaynaklı hastaneye yatışların ve ölümlerin önüne geçebiliriz.”