EÜ’DEN DNA BİLGİ BANKASI HİZMETİ

Ege Üniversitesi Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde oluşturulan DNA Bilgi Bankası, hasta ve hasta ailelerine genetik danışmanlık hizmeti verecek.

Yılda 5 bin hastaya hizmet

DNA Bilgi Bankası’nda günde 10 hastaya genetik danışmanlık hizmeti verilebileceğini açıklayan Prof. Dr. Özkınay, “İsteyen her çifte hamilelik öncesinde genetik danışmanlık yapabileceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGETAM) Müdürü Prof. Dr. Cihangir Özkınay, hastalara ve ailelerine kendilerinde varolan olası bir kalıtsal hastalığın kökeni ve nedeni hakkında bilgi vermek, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere geleceğe yönelik planlarında yardımcı olmak, hamilelik öncesinde danışmanlık hizmeti vermek amacında olduklarını açıkladı.

DNA Bilgi Bankası’nda günde 10 hastaya genetik danışmanlık hizmeti verilebileceğini açıklayan Prof. Dr. Özkınay, “Yılda 5 bin hastaya hizmet vermeyi planlıyoruz. İsteyen her çifte hamilelik öncesinde genetik danışmanlık yapabileceğiz. Bize başvuran kişilerin DNA’sını alıp ömür boyu saklayabileceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 1997 yılında hizmete girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkınay, “İnsan genetiği konusunda eğitim, araştırma ve uygulama yaparak laboratuvar araç-gereç ve insan gücünü en verimli şekilde kullanabilmek, genetik hastalıklar konusunda toplumu bilgilendirmek amacındayız” diye konuştu.

Bu düşünceden hareketle insan genetiği konusunda temel ve uygulamalı araştırmalar yaptıklarını, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. Özkınay, “Genetik hastalıklar konusunda birey, aile ve toplumu bilgilendirmek ve yönlendirmek için girişimlerde bulunmak ve genetik danışma hizmetini yaygınlaştırmak, toplumumuzda sık görülen genetik hastalıkları saptamak ve korunma yollarını belirlemek, insan genetiği ile ilgili moleküller genetik ve klinik genetik dallarında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak başlıca çalışma alanımızı oluşturmaktadır” dedi.