Genel SağlıkHABERLER

ESTETİK OPERASYONLARDA ETNİK ÖZELLİKLER KORUNMALI

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel: “Estetik Operasyonlarda Etnik Özellikler Korunmalı”

Plastik ve estetik cerrahideki gelişmeler artık tek tip estetik operasyonlara son veriyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel; tüm dünyada yapılan estetiklerde insanların geldikleri ırkın etnik özellikleri yok edilmeden estetik operasyonlar yapılması gerektiğini söyleyerek, o ırkın güzel ve özellikli tarafları korunmalıdır dedi.

Amerika‘dan başlayarak Avrupa’ya yayılan etnik plastik cerrahi yerini artık doğal operasyonlara bırakıyor. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan çeşitli ırkların kendilerine has karakteristik detayları, tek tipleşme ve sıradanlaşmadan çıkarıyor. Gerek ten rengi gerekse burun, göz yapısı ya da diğer kişisel detaylar kişilere değer katıyor. Bu nedenle artık etnik plastik cerrahi tercih edilmiyor.

Özellikle bir dönem Türkiye’de de uygulanan standart estetik cerrahi işlemleri artık yerini hastaya özgü planlanmış doğal operasyonlara bırakıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, Türk kadınlarının sahip oldukları vücut yapısı ve karakteristik yüz hatları ile fark yarattığının altını çiziyor. Yücel, bu nedenle etnik ve kişisel özellikleri koruyarak istenilen değişiklikleri yapmanın daha anlamlı olduğunu belirtiyor.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Etnik Plastik Cerrahi ne demektir?

Etnik plastik cerrahi özellikle Amerika ve Batı Avrupa’da yaşayan farklı etnik grupların beyaz ırka benzemek için yaptırdıkları çeşitli cerrahi işlemlere verilen genel isim. Burada söz konusu olan etnik gruplar, Afrika kökenli siyahlar, Uzak Doğulular ve Latin Amerikalılar. Kastedilen ameliyatlar ise Afrika kökenlilerin burun ameliyatları, Uzak Doğuluların göz kapağı ve burun ameliyatları, elmacık kemiklerini ve çene kemiklerini büyüttürmek için koydurdukları protezler, meme büyütme ameliyatları. Michael Jackson örneğinde olduğu gibi çok daha abartılı uygulamalardan bahsetmek de mümkün. Tüm bunları, hakim ırka benzeme çabası ya da dayatılan güzellik kriterlerine uyma çabası şeklinde yorumlayabiliriz.

Türkiye’de etnik Plastik Cerrahi var mı?

Türkiye’de çok farklı ırklar yaşıyor olmasına karşın bunların fiziksel özellikleri birbirlerinden çok farklı değil. Türkiye’de yaşayan ırklar arasında Türkmenler, Kürtler, Kafkas kökenli Çerkez, Abaza, Çeçen ve Lazlar, Balkan kökenli Bulgar, Boşnak ve Pomaklar, Arnavutlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Tatarlar, Araplar ve Acemler sayılabilir. Ancak bu ırkların tümü bu coğrafyaya ait olduklarından birbirlerine benziyorlar. Ama yine de kendilerine has farklılıkları var. Bir Lazın, Kürdün ya da Arnavutun burunları birbirinden oldukça farklı ya da bir Tatarla Acemin gözleri. Farklı ırkların vücut özellikleri ve yağlanma şekilleri de farklı.

Türkiye’de de, bütün dünyada olduğu gibi bir dönem standart bir estetik cerrahi yapıldı. Yani herkese aynı burun, aynı yüz şekli gibi. Burada hedeflenen görüntü batılı kadın görüntüsü idi. Oysa artık bu anlayış büyük ölçüde değişti. Artık kişilerin ailesel özelliklerini ve etnik farklılıklarını korumaya çalışıyoruz. Amacımız kişiyi o etnik grubun daha güzel ve çekici bir bireyi haline getirmek.

Bu anlayış farklılığı ne zamandır var?

1970’li yılların bilim kurguları 2000’li yıllar için farklı bir dünya tanımlıyordu; minimalist ortamlarda yaşayan, bir örnek üniformalar giyen, çeşitli haplarla beslenen, hepsi birbirine benzeyen insanlar. Çocukken bizleri en çok etkileyen Uzay Yolu, Uzay 1999 gibi dizilerde hep böyle bir gelecek sunulmuştu. Bunun tersini savunan önemli bilim kurgu, Yıldız Savaşları serisi oldu. Konfederasyonun meşhur parlamentosunu hatırlayın. Bir sürü farklı tuhaf ırk, hepsi kendi yerel giysileri içerisinde farklı dillerde konuşmaktaydılar. Gerçekten de, özellikle soğuk savaşın bitiminden itibaren farklı etnik özellikler moda dünyasında aranan öğeler haline geldiler. United Colors of Benetton bu akımın önde gelen destekçilerinden birisi. Aynı anlayış farklılığı plastik cerrahiye de yansımış durumda. Önceki yıllarda plastik cerrahlar hastalarını ameliyat ederlerken, standart bir Anglo-Sakson güzelliğine ulaşmayı hedeflerlerdi. Oysa şimdi kişilerin etnik özelliklerini korumaya çalışıyoruz.

Türk kadınlarının belirgin etnik özellikleri nelerdir?

Vücut yapısı olarak daha kıvrımlı diyebiliriz. İnce bel ve belirgin kalçalar bu coğrafyada yaşayan kadınların belirgin özellikleri. Yüzde ise karakteristik güçlü burunlar var. Çoğu kemerli, batılı kadınlarınkine göre daha büyük ve daha güçlü burunlar. Ama bence Türkiye’deki kadınların en belirgin özellikleri gözleri. Çok anlamlı bakan, çok şeyler söyleyen, olağanüstü güzel gözlere sahipler. Yabancılar da Türk kadınlarının en çok gözlerinden etkilendiklerini belirtiyorlar. Bu biraz da doğuya özgü bir şey. Batıda kadınlar sözle, doğuda ise gözle konuşuyorlar. Bu nedenle estetik ameliyatlarda gözlerin yapısının çok değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde burunların da çok küçültülmemesi, güçlü karakterlerinin korunması gerektiğine inanıyorum.