Genel SağlıkHABERLER

İDRAR KAÇIRMA 10 DAKİKADA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR!

Doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 20 – 46’sı idrar kaçırmadan yakınıyor!

Ülkemizde idrar kaçırma sıklığını araştıran çalışmalar, menopozdaki kadınların %40 – 69’nun, doğurganlık çağındaki kadınların 20 – 46’sının değişik derecelerde idrar kaçırdığını ortaya koymaktadır. İdrar kaçırma bu durumla karşılaşan kadınların hayatını ciddi bir şekilde etkilemesine karşın, çok az bir kısmı hekime tedavi için başvuruyor. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı aynı zamanda Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Demirci , KadıköyŞifa 8. Kadın Sağlığı Paneli’nde idrar kaçırma tedavisindeki en yeni gelişmeleri anlatırken canlı yayında ameliyat gerçekleştirdi.

Kadınların büyük kısmı (% 80) idrar kaçırmayı yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak görüyor. Bu çalışmalar göstermiştir ki ülkemizde kadın nüfusunun % 8- 10’unda ( 3 – 3.5 milyon) ciddi şekilde tedavi edilmesi gereken idrar kaçırma sorunu mevcuttur. İdrar kaçıran hasta sürekli ped veya bez kullanmakta, kendini evi ile sınırlamakta, kaçırma ve koku nedeniyle sosyal ilişkilerini sınırlamaktadır. Bu durum bazen ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

İdrar kaçırmanın en önemli nedeni; pelvis tabanının ve idrar torbasının destek dokusunun zayıflamasına bağlı olarak oluşan idrar kaçırmadır. Bu tip idrar kaçırmada, hasta öksürüp aksırdığı, zorlandığı zaman istem dışı idrar kaçırmaktadır. Bu durum genellikle çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma, evde kendi kendine doğum yapma, zor doğum yapma, müdahaleli doğum yapma ya da eğitimli olmayan kişiler tarafından doğurtulma ile ilişkilidir. Ayrıca ileri yaş, menopoz, uzun süren kabızlık, şişmanlık, astım, bronşit gibi akciğer hastalıklarına bağlı olarak da sık görülür. Ülkemizde doğum sayısının fazla olması nedeniyle istem dışı idrar kaçırmanın 2/3’sini bu tip idrar kaçırma oluşturmaktadır ve sıklıkla doğurganlık çağındaki genç kadınlarda rastlanmaktadır.

İdrar kaçırma hastanın yaşam kalitesini düşüren ciddi bir hastalıktır. Eğer hastanın şikayetleri ciddiyse, ped kullanıyor ve idrar kaçırma sosyal hayatını etkiliyorsa seçilecek tedavi yöntemi ameliyattır.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde lokal anestezi kullanarak küçük bir kesi ile 10 dakika süren ameliyatlar yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda hasta aynı gün taburcu edilmektedir ve uzun dönem başarı oranları % 90’ın üzerindedir. Genital sarkmaların tedavisi de yeni yöntemlerle % 90 başarı ile yapılmaktadır.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu’nun her yıl düzenlediği Kadın Sağlığ Paneli’nde bu yıl ‘İdrar kaçırma ve genital sarkmaların modern cerrahi tedavisi’ ele alındı. Panelde İdrar kaçırma ve genital sarkması olan 4 hasta modern yöntemler ile ameliyat edildi ve ve ameliyat görüntüleri toplantı salonuna naklen aktarıldı. En gelişmiş teknolojilerden robotik cerrahi sistemle de bir hastanın genital sarkması düzeltildi. KadıköyŞifa ameliyathanesinde yapılan ameliyat görüntüleri uydu aracılığı ile toplantı salonuna aktarılırken, panel salonunda da interaktif tartışma ortamı yaratıldı. Ülkemizde çok sık yapılmayan yeni ameliyat yöntemlerinin uygulandığı bu bilimsel aktivasyonları duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.