Genel SağlıkHABERLER

ELEKTROKARDİOGRAFİ VE EKOKARDİOGRAFİ HAMİLELERE ZARAR VERMEZ!

Hamilelik esnasında yapılması zorunlu ya da yaptırılmasında yarar olan pek çok tetkik vardır. Kalp rahatsızlıkları ile ilgili olan tetkikler bunlardan bazıları. Anne adayında çarpıntı veya başka kalp rahatsızlıklarının oluşması durumunda uygulanan Elektrokardiografi ve Ekokardiografi, pek çok hamile tarafından bebeğe zarar verir düşüncesiyle zan altında kalmakta. Oysa her iki tetkikin de ne anneye ne de bebeğe zararı yoktur. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Güven Caner hamilelikte Elektrokardiografi ve Ekokardiografi hakkında bilgiler veriyor!

Özellikle hamile hanımlar çarpıntı ya da başka bir kalp yakınması ile kardiyoloji uzmanına başvurduklarında ve kendilerine elektrokardiografik ya da ekokardiyografik inceleme önerildiğinde çoğu kez bunun bebeklerine ve hatta kendilerine zararlı olabileceğini düşünüp, yapılmasını istemez, en azından bir kez de kendisini takip eden jinekoloğa danışma gereksinimi duyarlar. Hamile olmayan kişiler arasında da az sayıda da olsa özellikle ekokardiografinin zararlı olabileceğini düşünerek yaptırmak istemeyenler olabilmektedir.

Elektrokardiografi nedir, nasıl uygulanır?

Elektrokardiografi kalbin elektrik akımlarının basit bir voltmetre aracılığıyla ısıya duyarlı bir kağıda yazdırılması yöntemidir. Rutin kullanılan elektrokardiograflarda 10 tane elektrod mevcut olup, 4’ü kol ve bacaklara, 6 tanesi de hastanın göğsüne takılır. Bununla insan vücuduna şua vb. herhangi bir şey verilmesi söz konusu olmadığı gibi, hastaya ve anne karnındaki bebeğe herhangi bir zarar vermesi de söz konusu olamaz. İlk kez Hollandalı W. Einthoven tarafından 1904 yılında bulunan ve o günden beri de çok yaygın olarak kullanılan bu yöntemin insan vücuduna hiçbir zararı saptanmamıştır ve olamaz.

Ekokardiografi nedir, nasıl uygulanır?

Ekokardiografik inceleme ise temelde kalp ultrasonudur.Yani insan kulağının duyamayacağı frekanstaki ses dalgalarını organa gönderip, onun yansımasını bilgisayar aracılığıyla görüntü haline getirme yöntemidir. Hamile hanımlar zaten belirgin aralıklarla ultrasonografik incelemeye alınırlar. Bugüne kadar ne anneye ve ne de anne karnındaki bebeğe bir zararı saptanmamıştır. Dolayısıyla anne adayları nasıl gönül rahatlığıyla ultrasona giriyorlarsa, aynı rahatlıkla ekokardiografi de yaptırabilirler. Ekokardiografi kardiyolojide son senelerdeki en büyük buluşlardan biridir. Kısa sürede kalbin anatomik yapısını ve çalışmasını görme olanağı sunar, bu da tanısında çok büyük zorluklar çekilen pek çok hastalığa kolayca tanı konmasını sağlar.

Sonuç olarak kardiyoloji uzmanlarının özellikle anne adayları arasında sıkça karşılaştıkları “acaba elektro çektirmemin ya da eko yaptırmamın bebeğime ya da bana zararı olabilir mi?” sorusunun cevabı “Kesinlikle Hayır” dır. Ayrıca her iki muayene yöntemi de kardiyolojik muayenenin neredeyse olmazsa olmazı durumundadır.

Kalp muayenesi hamileler için neden önemlidir?

Kaldı ki artık doğrusu; çocuk sahibi olmayı düşünen hanımların hamile kalmadan önce kalp muayenesinden geçmeleri, hamilelikte karşılaşabilecekleri kalp sorunlarını önceden bilmek ve gereğinde önlem almak açısından son derece önemlidir. Özellikle hamilelik öncesi tansiyon sorunu olup olmadığını bilmek büyük önem taşır. Öncesinde tansiyon sorunu olmayan birinin hamilelikte tansiyonunun aşırı yükselmesi, gebelikte ciddi bir sorun olabilen ve çoğu kez de gebeliği sonlandırma nedeni olabilen “Gebelik toksemisi”ni akla getirmelidir. Yine hamilelik öncesinde hastanın bilmediği bir romatizmal kalp kapak hastalığı örneğin; “aort darlığı” (kalpten çıkan ana atardamarın başındaki kapakçığın darlığı) hamilelik öncesi saptanıp tedavi edilmezse, hamilelikte çok ciddi sorunlara neden olabilir. Hatta hanımlarda çok sık görülen “mitral kapak prolapsusu”nun varlığının önceden bilinmesi çok önemlidir. Hamile kalındıktan sonra tanı konan hastalarda kullanılmak zorunda kalınan ilaçların bir çoğunun anne karnındaki bebeği etkilemesi de büyük sorunlara neden olabilir.