Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLARIN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sağlık Bakanlığı tarafından “Doktorların Mesleki Sorumluluk Sigortası ” hakkında duyuru yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Doktorların Mesleki Sorumluluk Sigortası ” hakkında duyuru yayınlandı.

Bilindiği üzere,5947 sayılı Üniversite ve Sağlık personelinin Tam Gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun,tabiplerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğuna ilişkin hükmü 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna ilişkin tebliğ ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları da aynı tarihte uygulamaya girmiştir.

Yaklaşık 134.000 tabibimizin aynı gün bu sigortayı yaptırmasının mümkün olmadı gerçeğinden hareketle uygulamada bu güçlük ve fiili imkansızlığın dikkate alınacağı açıktır. Ancak tabiplerimizin en kısa zamanda mesleki sorumluluk sigortalarının yaptırmaları gerekmektedir.