Genel SağlıkHABERLER

DİYANET’TEN ORGAN NAKLİ FETVASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, organ naklinin kriterlerini belirledi. Canlıdan canlıya ve ölüden canlıya yapılacak organ nakilleri için ayrı ayrı kriterler ortaya koyan Diyanet, verilecek organ veya doku karşılığında ücret alınmamasını da şart koştu.

Diyanet, “Organ veya doku karşılığında menfaat sağlanması caiz değil” uyarısını yaptı. Diyanet’in belirlediği kriterlere göre canlıdan canlıya yapılacak organ nakillerinde alınacak organın hayati bir organ olmaması gerekiyor. Diyanet, organ ve doku naklinin ‘caiz’ olması için uyulması gereken kuraları açıkladı. Diyanet, organ nakli için bazı şartlara uyularak, tedavinin caiz olmasının sağlanması gerektiğini bildirdi. Diyanet, canlıdan canlıya veya ölüden canlıya yapılacak organ ve doku naklinde alınacak organ veya doku karşılığında menfaat sağlanmasının, ücret alınmasının caiz olmadığını kaydetti. Buna göre canlıdan canlıya yapılacak organ veya doku naklinin kriterleri şöyle:

“- Maddi veya manevi bir baskı olmamalı
– Bağışta bulunanın sağlığına tehdit oluşturmamalı
– Kendiliğinden yenilenmeyen organ ve dokularda hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için başka çaresi olmamalı
– Hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine kanaat getirilmiş olmalı
– Organ bağışında bulunan kişi tasarruf ehliyetine sahip olmalı ve organının alınmasına rıza göstermeli
– Alınacak organ veya doku hayati bir organ veya doku olmamalı.”

Diyanet, ölüden canlıya yapılacak organ veya doku naklinde ise ayrı kriterler ortaya koydu. Diyanet, “hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmaması, hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine kanaat getirilmesi, organ veya dokusu alınacak kişinin, işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, organ veya dokusu alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının buna razı olması” halinde ölüden canlıya organ nakli yapılabileceğini açıkladı. Diyanet, alınacak organ veya doku karşılığında ücret alınmamasını da şart koşarak, organ karşılığında menfaat sağlanmasının caiz olmadığına vurgu yaptı.