Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA SAĞLIK PROFESYONELLERİ BİR ARAYA GELDİ

Sağlık profesyonellerine yönelik toplantılarıyla sağlıkta referans merkezi olma vizyonunu desteklemeye devam eden Anadolu Sağlık Merkezi, “Çocuk İstismarına Multidisipliner Yaklaşım” konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.

Farklı sağlık kuruluşlarından çok sayıda sağlık profesyonelinin katımıyla gerçekleşirilen ve TTB-STE Kurulu tarafından da puanlandırıldılan toplantıda konunun tüm yönleri ele alındı.

Açılış konuşmasını Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı gerçekleştirdiği ve tüm gün süren panelde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Merkezi Müdürü Dr. Ufuk Beyazova, “İhmal ve istismarın önlenmesi”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nermin Gürhan, “İstismarda hemşireliğin rolü”, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Figen Paslı “İstismarda sosyal hizmetlerin rolü”, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Elvan İşeri “İstismarda çocuk psikiyatrisi yaklaşımı” ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Birol Demirel “İstismarda adli tıp yaklaşımı” konularında konuşma yaptılar.

Türkiye ve Dünyada Çocuk İstismarı vakalarına sıklıkla rastlandığını dile getiren öğretim üyeleri, tedavi yöntemlerinin başında sevgi ve güvenin olduğunun altını çizdiler.