ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN İSTANBUL’DA TOPLANIYOR

Çocukluk çağındaki ölümlerin ve sakatlıkların büyük çoğunluğu acil hastalıklar sırasında meydana geliyor. Çocuk çağı ölümlerinin gelişmiş ülkeler düzeyine indirilmesi için Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ve yoğun bakım ünitelerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Türkiye’de 25 milyondan fazla 18 yaş altı çocuğun yaşamına yönelik alınması gereken tedbirler, uluslararası katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’nde ele alınacak. Kongre, 1-3 Nisan 2009 tarihleri arasında İstanbul The Marmara Oteli’nde yurt içi ve yurt dışından gelen 500’ün üzerinde konuğun katılımı ile gerçekleşecek.

Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu’nun başkanlığında yapılacak kongrede; şok, solunum yetersizliği, kazalar gibi en sık ölümlere ve sakatlıklara yol açan konular masaya yatıracak. Kongrenin başında; Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Çocuklarda Kafa Travmaları Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursları gibi gelişmiş ülkelerde Çocuk Hastalıkları uzmanlarının alması zorunlu olan kurslarla, Amerikan Kalp Birliği ile Amerikan Çocuk Hastalıkları Derneği’nin geliştirdiği Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu orijinal hali ile yapılacak. Katılımcılara, uluslararası sertifika verilecek.

Kongrede ayrıca; Marmara Bölgesi Çocuk Acil hizmetlerinin ve Sağlık Bakanlığı Çocuk İleri Yaşam Desteği kurslarının sonuçlarının da değerlendirilerek, İstanbul’da çocuk hasta nakillerinde ve hastanelerde yer bulma konusunda yaşanan sorunlar ele alınacak. Türkiye’de Çocuk Acil Tıp eğitimi ile Çocuk Yoğun Bakım eğitimlerinin standardı, şu anki durumları; Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu ve Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri’nden yetkililerin katılımlarıyla ayrıntılı olarak tartışılacak.

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sağlığı Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen toplantılara Sağlık Bakanlığı da konuşmacı ve katılımcılarıyla aktif olarak destek olacak.