Genel SağlıkHABERLER

ÇALIŞAN KADINA 4 AY DOĞUM İZNİ

Doğum kontrolüne karşı olan bir politika güden AK Parti Hükümeti, doğumu teşvik edecek bir yasa hazırlığında. Yeni tasarıya göre, kadınların doğum izni artırılıyor.

Kadın çalışanlara doğum öncesi ve sonrası sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilmesini öngören kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak.

Kanun teklifi, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Zeynep Karahan Uslu ile CHP Ankara Milletvekili Oya Araslı tarafından hazırlandı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edildi.

Tasarıya göre, kadın memur doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta, yani dört ay izinli sayılacak.

İkiz ya da üçüz anne adaylarının doğum izni 10 hafta

Birden fazla çocuğa gebe kalınması halinde doğumdan önceki sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenecek.

Böylece ikiz ya da üçüz anne adaylarının doğum öncesi izinleri 10 haftaya çıkacak. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekim onayı ile kadın memur isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilecek.

Bu durumda, kadın memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenecek. Söz konusu süreler memurun sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse hekim raporu ile de artırılabilecek.

Kadın memurlara günde bir buçuk saat süt izni

Bir başka düzenleme ise, kadın memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi.

Bu sürenin günün hangi saatleri arasında ve nasıl kullanacağını memur kendisi belirleyecek.

Ayrıca çocuğuyla yakından ilgilenmek isteyen kadın memurlara isteği üzerine 12 aya kadar da ücretsiz izin verilebilecek.

Mevcut uygulamada ise kadın memura doğumdan önce üç hafta ve doğum sonrası altı hafta izin veriliyor. Bu süreden sonra da altı ay boyunca günde bir saat süt izni imkanı sağlanıyor.

İş Yasası’na göre kadın işçilerin doğum izni ise, kanun teklifinde memurlar için öngörülen süre kadar yani doğumdan önce ve sonra sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta.