Genel SağlıkHABERLER

ERKEN EVRE MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE BÜYÜK ADIM

Amerikan Klinik Onkoloji Birliği’nin (ASCO) New Orleans’ta gerçekleştirilen yıllık kongresinde MA–17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması’nın final sonuçları açıklandı. Meme kanseri hormonal tedavisinde standart olarak tanımlanan Tamoksifen’in 5 yıllık kullanımından sonra Letrozol tedavisinin; menopoz sonrası erken evre meme kanseri nüksünü yüzde 40, lenf bezlerine sıçrayan vakalarda (metastaz) ise ölüm oranını yüzde 39 oranında azalttığı ortaya çıktı. Letrozol kullanan hastaların ölüm oranının da yüzde 18 azaldığı belirlendi.

Meme kanserinin hormonal tedavisinde, 30 yıldır standart olarak kabul edilen Tamoksifen’in, 5 yıllık kullanımından sonra denenen Letrozol tedavisinin, hastalığın tekrarlama oranını yüzde 40, metastazları da yüzde 39 oranında azalttığı kanıtlandı.

Amerikan Klinik Onkoloji Birliği (ASCO)’nin New Orleans’taki yıllık kongresinde MA–17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması’nın final sonuçlarını açıklayan Toronto Prenses Margareth Hastanesi Meme Kanseri Önleme ve Araştırma Direktörü Paul Goss, “Letrozol ile tedavi, meme kanserinin nüksünü ve yeni bir meme kanserinin oluşumunu fark edilir oranda düşürmüştür. En önemlisi, Letrozol ile tedavi çoğunlukla ölümcül olan metastazları da azaltmıştır. Ayrıca standart tedaviye oranla yaşam süresini de önemli ölçüde uzatmıştır” dedi.

MA–17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması Nedir?

MA–17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması, meme kanseri tedavisinde Aromataz İnhibitörü grubu ilaçlarından Letrozol’ün uzatılmış adjuvant meme kanseri tedavisinde etkinliğini kanıtlayan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Letrozol tedavisinin yeni etkilerinin de ortaya çıktığı MA–17 çalışmasıyla; menopoz sonrası erken evre meme kanserli 5200 hastaya 5 yıl süreyle Tamoksifen tedavisini takiben Letrozol tedavisi yapıldı.

Tamoksifen tedavisini tamamlayan hastaların iki gruba ayrıldığı çalışmada ilk gruba, ilaca benzeyen ama bir özelliği olmayan plasebo, diğer gruba ise Letrozol tedavisi uygulandı. Letrozol alan grupta hastalığın tekrarlama oranının plaseboya oranla çok daha az olduğu görülünce çalışma erken sonlandırıldı. Hastaların bilgilendirilerek, plasebo grubuna da Letrozol tedavisi uygulanmasına geçildiği çalışma sonrasında; hastalığın tekrarlama olasılığının net olarak yüzde 42 oranında azaldığı, hastalıksız sağkalım süresinin ise yüzde 6 oranında arttığı kanıtlanmıştı. Bu oranlar, Almanya’nın Hamburg kentinde 15-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Avrupa Meme Kanseri Kongresi’nde açıklanmıştı. MA–17 Uluslararası Koruyucu Meme Kanseri Çalışması’nın ilk sonuçları, New England Journal of Medicine’in 9 Ekim 2003 tarihli sayısında da yayımlanmıştı.

Bilgi için, greenactive, Banu Alural Polat, 0212 274 30 47/114