Genel SağlıkHABERLER

BURUN KANAMASI ŞİKAYETİ YAŞIYORSANIZ…

Etiler Memorial Polikliniği KBB Bölümü’nden Uz. Dr. Atilla Şengör, “Burun kanaması ve tedavi yöntemleri” hakkında bilgi verdi.

Burun kanamaları, çocuklarda ve erişkinlerde yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ortaya çıkabilen ve kişiye son derece rahatsızlık veren durumlardır. Çoğu burun kanamaları hafif kanamalar olmasına rağmen, hayatı tehdit eder ölçüde şiddetli kanamalar da olabilir. Burun kanamalarını tıbbi olarak iki başlık altında incelemek mümkündür.

***Ön burun kanamaları:*** Çoğu burun kanaması, burun orta bölümünde bulunan kılcal bir damarın çatlaması nedeniyle tek taraflı olur. Bu bölgedeki damarlar oldukça ince ve yüzeyde olduklarından burun sümkürülmesi ile ve hatta ufak tırnak dokunuşuyla dahi kanayabilirler. Bu şeklide olan kanamalarda hasta otururken veya ayakta dururken, burnundan dışarı doğru, değişen miktarda kanama ortaya çıkar. Daha çok çocuk ve genç erişkinlerde görülür.

***Arka burun kanamaları:*** Sıklıkla orta ve ileri yaşlı ve özellikle tansiyon hastalığı olanlarda görülür. Burnun içinde arka üst bölgelerden kanama olur ve ön taraftan aktığı gibi geriye geniz, ağız ve boğaz bölgelerine akabilir.

KANAMAYI NASIL AYIRT EDEBİLİRİZ?

Ön burun kanamaları sıklıkla kuru iklimlerde veya kış aylarında kuru ve sıcak oda havası nedeniyle burun içini kaplayan mukozanın kuruması sonucunda olur. Kuruma, kabuklanmaya yol açar, damarlar çatlayarak kanamaya neden olur. Bunu önlemek için az miktarda yumuşatıcı bir krem veya merhem parmak ucu ile burnun içine, özellikle orta kısma sürülebilir. Ön burun kanaması da olsa, hasta yatar pozisyonda iken kanama arkaya doğru olur, özellikle öksürük ile burun tıkanıklığı oluşur. Genellikle parmak basısı ile durdurulabilirler.

Kanamanın arkadan olup olmadığı önemlidir. Arka burun kanamaları genellikle yaşlı insanlarda, yüksek tansiyon hastalarında veya burun ve yüz yaralanmalarında olur. Burun boşluğunun arka bölümlerinden kaynaklandıkları için, burun ön tarafına uygulanan parmak basısı burada kanamayı durdurmaz. Ağız ve boğaza doğru kanama devam eder. Bu bölgenin kanamaları daha ciddi olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle, mutlak bir KBB uzmanının müdahalesini gerektirir; hatta İç Hastalıkları-Hematoloji ve Girişimsel Radyoloji gibi branşların desteğini gerektirebilir. Göz kararması, fenalaşma hissi, çarpıntı yani tansiyon düşmesi ve nabızda hızlanma gibi fazlaca kan kaybı belirtileri de varsa acilen hastanenin yolu tutulmalıdır.

BURUN KANAMASININ BAŞLICA NEDENLERİ:

Kaşıntıya yol açan alerji, enfeksiyon veya kuruluk durumlarında burun karıştırılması.

Kuvvetli burun sümkürme ya l veya genç hastalarda burun damarlar n n çatlamas na yol açabilir.

Kanama p ht la ma bozuklu u olan ki iler veya Aspirin ve benzeri ilaç kullan m .

Karaci er hastal klar , yüksek tansiyon.

Burun e rilikleri.

Burun k r lmalar , ba ve yüz yaralanmalar ciddi durumlard r.

Tümörler oldukça nadirdir, ancak özellikle ya l hastalarda ve çok sigara içenlerde dikkate al nmal d r.

ÖN BURUN KANAMASINI DURDURMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Burun kanaması ile karşılaşıldığında uygulanabilecek bazı yöntemler vardır:

Kanamas olan ki iyi sakinle tirmeye çal t r lmal d r. Heyecanl ve panik halinde olanlar n tansiyonu yükselir ve kanaman n iddeti artabilir.

Ba hafifçe öne do ru e ilmelidir. Çünkü ba geriye at ld nda kan burundan geniz ve bo aza, buralardan da yutularak mideye gider. Kanama miktar anla lamad gibi bulant ve kusmaya da yol açabilir. Yine bu amaçla kan a zda tutulmamal , tükürülmelidir.

Burnun yumu ak olan k sm n tamamen kavrayacak eklide ba parmak ve i aret parmaklarla s k t r lmal d r. Ayn anda burun aç c spreylerden herhangi biri ile bir miktar pamuk slat larak burun içine yerle tirilebilir.

Sa lam ancak nazik bir ekilde ba ve i aret parmaklar n yan taraf yla s k lan yumu ak k s mlar yüze, yüz kemiklerine do ru bast r lmal d r.

Bu ekilde 5-10 dakika kadar beklenmelidir.

Dik oturulmal veya yatmak gerekiyorsa mutlaka ba yüksekte kalacak ekilde yat lmal d r. Böyle kanama bölgesi kalp seviyesinden yüksekte olur ve kanaman n iddeti azalt labilir.

Bu a amada burun ve yanaklara buz uygulanabilir.

Kanama durmu sa ve burun aç ksa yava yava burundan nefes al p vermeye çal lmal d r.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİR?

Tekrarlayan burun kanamalarında,

Burun dışında başka yerlerden kanama olması durumunda (örneğin idrar ve dışkılama ile),

Vücutta hafif darbelerle bile morarma ve çürüklerin varlığında,

Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanıldığı durumlarda,

Pıhtılaşma bozukluğu yaratabilecek karaciğer, böbrek veya hemofili gibi hastalıkların bulunduğu durumlarda,

Yakın zamanda kemoterapi alınmış olması durumunda mutlaka hekim ile temasa geçilmelidir.

NE ZAMAN HASTANEYE GİTMEK GEREKİR?

10 dakika boyunca burun sıkıştırıldığı halde kanama halen devam ediyorsa,

Kanamanın kısa süre sonra tekrarlıyorsa,

Fenalaşma, sersemlik veya bayılma hissi varsa,

Çarpıntı veya nefes almada zorluk varsa,

Kan tükürülmesi veya kusma ile ağızdan kan geliyorsa,

38,5 derece ateş ve döküntü / kızarıklık gibi ek belirtiler varsa vakit kaybedilmeden bir hastaneye gidilmesi gerekir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Kanamanın durmadığı ön burun kanamalarında sınırlı bir tampon yapılarak veya küçük bir müdahale ile damar pıhtılaştırılarak kanama durdurulabilir. Kanama durmuşsa veya tampon alındıktan sonra çoğu kez yumuşatıcı ve yara iyileştirici krem veya merhemleri önerilir. Bunlar günde üç defa kadar uygulanabilir; ancak genellikle yatmadan önce bir uygulama yeterlidir. Serum fizyolojik damla veya spreyler de burun içinin nemlendirilmesi için kullanılır.

Eğer burun kanaması tekrarlarsa, mutlaka kulak burun boğaz doktorunuza başvurmalısınız. Endoskopik muayene yöntemiyle burun içerisindeki problem bu şekilde belirlenebilir. Böylece kanamaya yol açan damarlar pıhtılaştırılabilir.

Burun kanamasını veya kanamanın tekrarlamasını önlemek için neler yapılabilir?

Tuzlu su içeren spreylerle burun içi nazikçe temizlenmelidir.

Burun kar t r lmamal ve sümkürülmemelidir.

A r aktivitelerden kaç n lmal ve a rl k kald r lmamal d r.

Ba kalp seviyesinden yüksekte tutulmal d r.

Bulunulan ortam nemlendirilmeye çal lmal d r.

S cak ve baharatl yenmemelidir.

S cak su ile banyo yap lmamal , l k su tercih edilmelidir.

Aspirin veya antiinflamatuvar ilaçlar al nmamal , ancak mecburiyet varsa doktora dan larak de i tirilmeye çal lmal d r.

S cak ve kuru ortamlarda bulunulmamal , ortam s s ve nemini uygun ko ullara getirmelidir.