Genel SağlıkHABERLER

BOTOX TEDAVİSİ İLE MİGRENDEN KURTULUN!

Her yetişkin hayatı boyunca az veya çok aralıklarla baş ağrısı çeker. Bazı vakalarda baş ağrısı çabuk iyileşirken bazılarında ise kronikleşir ve yaşam kalitesini düşürür. Bu vakaların çoğunda migren görülür. Pek çok tedavi şeklinin yetersiz kaldığı migren şikayetinde artık yeni bir tedavi şekli var. Botox ile migren tedavisi ağrı ataklarını azaltırken, yaşam kalitesini de yükseltir. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hamit Toprak migren ve migrende Botox tedavisi ile ilgili en önemli soruları yanıtladı!

Migren nedir, her baş ağrısı migren mi?

Migren çoğunlukla başın bir tarafında, zonklamalı ve şiddetli ağrı biçiminde ortaya çıkan, belirgin bir nedeni bulunamayan bir hastalıktır ve diğer başın tümünü tutan baş ağrılarından farklı bir baş ağrısıdır. Migren baş ağrısına genellikle bulantı veya kusma eşlik eder ve bazı hastalar ayrıca ışık ve sese karşı duyarlılık da yaşayabilirler.

Migren nedenleri nelerdir?

Hastalar tarafından yaşanan ağrının zonklama tarzında olması nedeniyle ilk önceleri damarsal bir durum olduğu sanılan migren karmaşık bir beyin bozukluğudur. Modern görüntüleme tekniklerinin yardımıyla migrenin yalnızca beyin damarları ile ilgili değil, aynı zamanda beyni de doğrudan etkileyen bir hastalık olduğu anlaşılmıştır.

Açlık ve uykusuzluk migreni tetikleyebilir!

Hangi faktörler migreni tetikler?

Migren genellikle kalıtsaldır ve açlık, uykusuzluk, fazla uyku, psikolojik nedenler ve hormonal değişiklikler veya sıcak hava, parlak ışık, ağır kokular ve hava değişimi gibi çevresel bazı tetikleyici faktörler tarafından başlatılabilen bir hastalıktır.

Migrenin görülme sıklığı nedir?

Baş ağrısı her yıl erişkinlerin yaklaşık %50’sini etkilemekte. Bu hastaların yaklaşık %11’inin migren olduğu bilinmektedir. Türkiye’de kronik migren görülme sıklığı %1,7‘dir. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 2 – 3 kez daha fazla görülen migren Dünya Sağlık Örgütü sıralamasında yaşamı olumsuz etkileyen hastalıklar arasında 19. sıradadır ve en yaygın hastalıklardan biri olan şeker hastalığının da önünde yer alır.

Kaç tip migren vardır?

Migren baş ağrısı atakların sıklığı ve yoğunluğuna bağlı olarak epizodik ve kronik migren olarak ikiye ayrılmıştır. Epizodik migren ayda en fazla 10 – 14 gün migren atakları olarak tanımlamıştır. Kronik migren 5 ve üzerinde migren atak hikayesi olan kişilerde ayda en az 8 gün migren atağı olmak üzere toplam 15 gün veya daha fazla ortaya çıkan, aşırı ilaç kullanımı olmadan 3 aydan uzun süren ve başka bir bozukluğa bağlanamayan baş ağrısı olarak tanımlantır. Bu iki migren baş ağrısı durumu arasındaki temel farklar duyarsızlaşma ve aşırı uyarılma ile ilişkilidir. Bu durum epizodik ve kronik migrenli hastaların ele alınması sürecinde önemlidir.

Migrende çoğu tedavi şekli yetersizdir!

Kronik migren tedavisi nasıl yapılır?

Kronik migren hastaların ve ailelerinin hayatı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilecek maliyetli ve engelleyici bir bozukluktur. Kronik migreni olan hastalar, acil servis veya uzman hekim muayenelerine, epizodlu migreni olan hastalara göre daha çok giderler. Buna rağmen kronik migren hastalarının yaklaşık %80’ine doğru tanı konulamamakta veya doğru tanı konulsa bile bu hastalar doğru ve etkin tedavi görmemektedirler. Eskiden kronik migren tedavisinde antidepresan ilaçlar, bir takım tansiyon veya epilepsi ilaçları kullanılmaktaydı. Bugüne kadar kronik migrenli hastalar için az sayıda önleyici tedavi uygulanmıştır, ancak bu ilaçların migren atağını önleyici etkileri yetersiz kalmıştır.

Migrende Botox tedavisi nasıl uygulanır?

Botox tedavisinin migren baş ağrısı sıklığını azalttığı kanıtlanmıştır ve bu durum hastalar için önemli faydalar sağlar. Botox çocuklar, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlar dışında tüm kronik migrenli hastalara uygulanabilir. Migren ataklarının önlenmesi amacıyla bazı baş, boyun ve omuz kaslarına çoklu enjeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %70’i migrenli gün sayısında tedavi öncesine göre %50’den fazla azalma görmektedir. Ayrıca bu hastalarda aynı zamanda yaşam kalitesi ve baş ağrısına bağlı engellilik miktarında önemli iyileşmeler gözlenmektedir. Çalışmalar ve deneyimlerimiz Botox tedavisi sonucunda hastaların işlevlerinde, canlılığında, psikolojik durumunda ve genel yaşam kalitesinde önemli bir gelişme kaydedildiğini ortaya koymaktadır.