BİTKİSEL İLAÇ SATIŞINA SINIRLAMA

Süpermarketlerde ve aktarlarda satılan bitki kökenli ilaçlar, artık yalnızca eczanelerde satılacak. Bitki kökenli ilaçların ruhsatlandırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

İnsan sağlığı açısından şarttı

Her iki bakanlık yetkilileri, daha önce süpermarketlerde ve aktarlarda satılan bitki kökenli ilaçların, tüketiciye yeterli ve doğru bilgilerle ulaşmadığını ve yanlış bilgilendirmeler yaşandığını tespit etti

Sağlık Bakanlığı ve Tarım Köyişleri Bakanlığı yetkilileri, daha önce süpermarketlerde ve aktarlarda satılan bitki kökenli ilaçların, tüketiciye yeterli ve doğru bilgilerle ulaşmadığını, zaman zaman satış noktalarında veya reklamlarda yanlış bilgilendirmeler yaşandığını ve sonuçta tüketici sağlığı açısından ciddi problemlerle karşılaşıldığını tespit etti.

Bu nedenle harekete geçen iki bakanlık yetkilileri, söz konusu ilaçların üretimi, dağıtımı, kontrolü ve tüketiciye ulaşmasının Sağlık Bakanlığı’nca yürütülmesine karar verdi.

İki bakanlık arasında devre ilişkin imzalanan protokole göre, söz konusu ilaçların üretim ve ithalatları Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Bakanlık, ilaçların üretim yerleri ve tüketiciye ulaştığı noktaları denetleyecek, uygun bulunmayan ürünleri, ilgili yönetmeliklere göre geri çekebilecek.

Protokole göre, bitkisel ilaçlar, bundan sonra yalnızca eczanelerde satılabilecek. Eczacılar da ilaçlar hakkında vatandaşa gerekli bilgileri verecek.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, diğer ilaçlarla ilgili yönetmelik, genelge ve denetimleri bu ilaçlar için de uygulayacak.