BELEDİYEDEN YOKSULLARA EVDE SAĞLIK HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi olmayanlara verilecek sağlık hizmetleri için ihale açtı.

İhale sonucunda belediye, yardıma muhtaç 60 bin kişiye evde doktormuayenesi, 40 bin kişiye evde hemşirelik bakımı, 3 bin 500 kişiye hastanede tedavi ve 9 bin 500 kişiye de ilaç temini hizmetinde bulunacak.

İhale, 26 Ocak 2005 tarihinde saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda “açık ihale usulü” ile yapılacak.

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde işe başlanacak. Buna göre söz konusu hizmet, işe başlama tarihinden itibaren 31 Aralık 2005 tarihine kadar yapılacak.

Tüm isteklilerin katılabileceği ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, teknik şartnameyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden görebilecekleri gibi aynı adresten bedeli mukabili temin edebilecekler. Teknik şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilecek.

Firmalar, tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların, miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekler.

Buna göre ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan hizmet ihalesinde, katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Söz konusu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremeyecek.